EUI01

Prvotní a účetní evidence

KOFGarant předmětu:

Detail předmětu

Typ předmětu:
Zařazení do semestru: 5. 6.
Hodin přednášek/semestr: 28
Hodin cvičení/semestr: 28
Exkurze:0
Zkouška: písemná a ústní
Předpoklady:nespecifikovány
Popis, cíl a formy výuky:Cílem výuky je vytvořit obecně platný teoretický základ pro studium účetnictví pro podnikatele.

Kmenová literatura

1Huleš, J., Jeřábek, A.: Zákon o účetnictví platný od 1.1.2004, komentované úplné znění, Bilance Praha 2004, 110 s.
2Účetnictví prováděcí předpisy pro podnikatele platné od 1.1.2004, Bilance Praha 2004, 175 s.

Doporučená Literatura

1Valder A., Lörinczová, E. : Účetnictví I., edice PEF, ČZU Praha 2002,
2Landová, M., Čermáková, H..: Cvičení z účetnictví I., skripta, PEF ČZU Praha, 2002