EUL70Z

Účetnictví - LF DS

KOFGarant předmětu: Ing. Jitka Šišková, Ph.D.

Detail předmětu

Typ předmětu:
Zařazení do semestru: 4.
Hodin přednášek/semestr: 28
Hodin cvičení/semestr: 28
Exkurze:0
Zkouška: písemná a ústní
Předpoklady:nespecifikovány
Popis, cíl a formy výuky:Cílem výuky je vytvořit obecně platný teoretický základ pro studium účetnictví pro podnikatele.

Kmenová literatura

1Huleš, J., Jeřábek, A.: Zákon o účetnictví platný od 1.1.2004, komentované úplné znění, Bilance Praha 2004, 110 s.
2Účetnictví prováděcí předpisy pro podnikatele platné od 1.1.2004, Bilance Praha 2004, 175 s.

Doporučená Literatura

1Landová, M.: Účetnictví, edice PEF ČZU Praha, 2006, třetí vydání, 130 s. ISBN 978-80-213-1546-8
2Landová, M., Váchová, V. : Cvičení z účetnictví, edice PEF, ČZU v Praze 2007, 49 s., ISBN 978-80-213-1545-7