EUE03Z

Banky a burzy

KOFGarant předmětu: Ing. Milan Ulrich

Detail předmětu

Typ předmětu:
Zařazení do semestru: 8. 9.
Hodin přednášek/semestr: 28
Hodin cvičení/semestr: 14
Exkurze:0
Zkouška: zápočet
Předpoklady:Účetnictví pro podnikatele, Finance a úvěr
Popis, cíl a formy výuky:Poskytnout ucelený přehled o investičním bankovnictví ve světě a u nás s důrazem na současný stav a praxi v České republice. Detailně analyzovat jednotlivé činnosti a služby poskytované investičními finančními zprostředkovateli z pohledu finančních institucí i klienta.

Kmenová literatura

1Revenda a kol.: Peněžní ekonomie a bankovnictví, Management Press 1997
2Liška, V., Lachkovič, R., Nováková, J., Zumrová, J.: Kolektivní investování, Bankovní institut 1997
3Dědič, j., Pauly, J.: Cenné papíry, Prospektrum 1994
4Jiříček, P.: Finanční trhy, Bankovní institut 1999
5Kohout, P., Hlušek, M.: Peníze výnosy rizika, Ekopress 2002
6Musílek, P.: Trhy cenných papírů, Ekopress 2002
7Pavlát, V. a kol.: Kapitálové trhy, Prafessional Publishing 2005

Doporučená Literatura

1Revenda a kol.: Peněžní ekonomie a bankovnictví, Management Press 1997
2Liška, V., Lachkovič, R., Nováková, J., Zumrová, J.: Kolektivní investování, Bankovní institut 1997
3Dědič, j., Pauly, J.: Cenné papíry, Prospektrum 1994
4Jiříček, P.: Finanční trhy, Bankovní institut 1999
5Kohout, P., Hlušek, M.: Peníze výnosy rizika, Ekopress,2002
6Ulrich, M., Pfeiferová, D.: Investiční bankovnictví, PEF ČZU Praha, 2004