EUL71E

Bankovnictví a finance LF DS

KOFGarant předmětu: Ing. Milan Ulrich

Detail předmětu

Typ předmětu:
Zařazení do semestru:
Hodin přednášek/semestr: 8
Hodin cvičení/semestr: 8
Exkurze:0
Zkouška: písemná a ústní
Předpoklady:
Popis, cíl a formy výuky:Cílem je obeznámit studenty se základními zákonitostmi fungování finančních trhů, finančními institucemi a ostatními subjekty zde se vyskytujícími. Možnostmi přístupu ke zdrojům peněžních prostředkůa kapitálu na současném finančním trhu České republiky a způsobů jejich využití a řízení.

Kmenová literatura

1Dvořák, P.: Bankovnictví pro banky a klienty, Linde 2005
2Marek, P. a kol.: Studijní průvodce financemi podniku, Ekopress 2006

Doporučená Literatura

1Čížek, T.: Řízení finančních procesů podniku, ČZU Praha 2003
2Ulrich, M., Pfeiferová, D.: Bankovnictví, ČZU Praha, 2001
3Ulrich, M., Pfeiferová, D.: Cvičení z bankovnictví, ČZU Praha, 2002
4Ulrich, M., Pfeiferová, D.: Investiční bankovnictví, ČZU Praha, 2004