EJE78E

Obchodní a občanské právo

KPrGarant předmětu:

Detail předmětu

Typ předmětu:
Zařazení do semestru: 8.
Hodin přednášek/semestr: 8
Hodin cvičení/semestr: 8
Exkurze:0
Zkouška: zápočet a kombinovaná zkouška
Předpoklady:Základy právních nauk
Popis, cíl a formy výuky:Výklad pojmů občanského práva potřebných v podnikání, a vybraných problémů obchodního práva, upravených občanským a obchodním zákoníkem a navazujícími právními předpisy. Cílem je naučit studenty orientovat se v obchodním a občanském zákoníku při podnikání a vyhotovit základní právní úkony, především smlouvy, a jednostranné právní úkony.

Kmenová literatura

1Knappová M., Švestka a kol. Občanské právo 1, ASPI Publishing 2002
2Knappová M., Švestka a kol. Občanské právo 2, ASPI Publishing 2002
3Knappová M., Švestka a kol. Občanské právo 3, ASPI Publishing 2002
4Pelikánová I. a kol. Obchodní právon I., ASPI Publishing Praha 2001
5Pelikánová I. a kol. Obchodní právo II., ASPI Publishing Praha 2001
6Plecitý Vl., Vrabec J., Salač J., Základy občanského práva, Vyd.a nakl. Aleš Čeněk s.r.o., 3.vyd., Plzeň 2007, ISBN 80-86898-25B
7Holub M., Bičovský J., Wurstová J.:Sousedská práva, Linde Praha 1999
8Kotoučová M. Kalinová M., Śvarc Zb.:Obchodní právo, VŠE 2003
9Zákon č. 344/1992 Xb., o katastru nemovitostí
10Zákon č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných práv do katastru nemovitostí
11Zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník
12Zákon č. 513/1991 Sb.obchodní zákoník
13Zákon č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů

Doporučená Literatura

1Plecitý Vl., Vrabec J., Salač J., Základy občanského práva, Vyd.a nakl. Aleš Čeněk s.r.o., 3.vyd., Plzeň 2007, ISBN 80-86898-25B
2Śvarc a kol. Základy obchodního práva, Vyd. a nakl. Aleš Čeněk, s.r.o Plzeň 2005.ISBN 80-86898-51-2
3Janků M. a kol. Základy práva pro posluchače neprávnických fakult, C.H.Beck, 2. vyd., Praha 2006
4Zákon č. 40/1964 Sb., občansky zákoník
5Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník