EJL73Z

Obchodní právo HSSL - DS

KPrGarant předmětu:

Detail předmětu

Typ předmětu:
Zařazení do semestru: 3.
Hodin přednášek/semestr: 8
Hodin cvičení/semestr: 0
Exkurze:0
Zkouška: zápočet
Předpoklady:Základy právních nauk
Popis, cíl a formy výuky:Jde o výklad a aktivní osvojení vybraných problémů obchodního práva. Cílem je naučit studenty orientovat se v právní úpravě některých majetkových a dalších vztahů souvisejících s podnikáním, dále vyjadřovat se v běžné právní terminologii, porozumět souvislostem obchodního práva s jinými právními odvětvími, osvojovat si samostatně právní informace a analyzovat právní problémy. Studijní materiály doplňující výuku a literaturu jsou studentům zpřístupňovány elektronicky.

Kmenová literatura

1Pelikánová I. a kol.: Obchodní právo I., ASPI Publishing Praha, 2001
2Pelikánová I. a kol.: Obchodní právo II., ASPI Publishing Praha, 2001
3Marek K., Smluvní obchodní právo kontrakty, Masarykova univerzita, Brno 2007
4Śvarc a kol. Základy obchodního práva, Vyd. a nakl. Aleš Čeněk, s.r.o Plzeň 2005.ISBN 80-86898-51-2

Doporučená Literatura

1Švarc Zb. a kol., Základy obchodního práva, Vydavatelství a naklad. Aleš Čeněk s.r.o.. Plzeň 2009
2Obchodní zákoník, Sagit UZ