EUE77E

Mezinárodní obchod - DS

KOFGarant předmětu: doc. Ing. Aleš Hes, CSc.

Detail předmětu

Typ předmětu:
Zařazení do semestru: 7.
Hodin přednášek/semestr: 8
Hodin cvičení/semestr: 8
Exkurze:0
Zkouška: písemná a ústní
Předpoklady:Obchodní nauka.
Popis, cíl a formy výuky:Prohloubení znalostí o obchodování na mezinárodních trzích z hlediska právní úpravy ČR v mezinárodní konkurenci jejího členství v EU se třetími zeměmi. Využívání standardních forem výuky s velkým důrazem na samostatné a kreativní projevy studentů v rámci řešení praktických příkladů a projektů.

Kmenová literatura

1Hinkelman, E.,G., Dictionary of International Trade, World Trade Press, 2009
2Hinkelman, E.,G., International trade documentation, World Trade Press, 2008
3Dynda, A., Dyndová, E., Obchodujeme se zahraničím, Pragoeduca, Praha, 1994
4Jílek, J., Finanční a komoditní deriváty v praxi, GRADA Publishing, 2004
5Grégr, B., Licenční režimy v oblasti zbrojní..., Sekurkon, Praha, 1994
6Gibbs, P., Obchod v Evropském společenství, GRADA, Praha, 1993
7Čudová, L., Vacková, V., Licenční režimy v oblasti zboží a technologie dvojího užití, Sekurkon, Praha, 1994
8Cannon, T., Shaw, S., Svět obchodu, Albion, Brno, 1992
9Novotný, O.,Pour, J., Slánský,D., Business intelligence, GRADA, 2005

Doporučená Literatura

1Hes, A., Základy mezinárodního obchodu, ČZU v Praze, PEF, 2007
2Svatoš, M. a kol., Zahraniční obchod - teorie a praxe, GRADA Publishing, 2009
3Machková, Zamykalová, Sató a kol., Mezinárodní obchod a marketing, GRADA Publishing, Praha, 2004
4Machková, Černohlávková, Sató a kol., Mezinárodní obchodní operace, GRADA Publishing, Praha, 2004
5Lukáš, Z., Obchod Evropské unie, GRADA Publishing, Praha, 2004
6Čichovský, L., Marketing zahraničního obchodu, Radix, Praha, 1997