ESE17E

Statistika II. - PAA

KSGarant předmětu: doc. RNDr. Helena Nešetřilová, CSc.

Detail předmětu

Typ předmětu:
Zařazení do semestru: 4.
Hodin přednášek/semestr: 28
Hodin cvičení/semestr: 28
Exkurze:0
Zkouška: písemná a ústní
Předpoklady:Statistika I.
Popis, cíl a formy výuky:Tento kurs navazuje na kurs Statistika I, zařazený do 3.semestru a jeho základní cíle a formy výuky zůstávají stejné.
V tomto semestru budou studenti seznámeni především s metodami regresní a korelační analýzy a analýzou časových řad. Informativně budou studenti seznámeni také s metodami vícerozměrné statistické analýzy.

Kmenová literatura

1Anděl, J.: Základy matematické statistiky. MFF UK, Praha, 2002.
2Meloun, M., Militký, J.: Kompendium statistického zpracování dat. Academia, Praha, 2002.
3Bowerman, B., O’Connell, R.T.: Applied Statistics. IRWIN, Chicago, 1997.
4Seger, J., Hindls, R.: Statistické metody v tržním hospodářství, Victoria Publishing, Praha, 1993
5Hebák, P., Hustopecký, J.: Vícerozměrné statistické metody s aplikacemi I., II., III. Informatorium, Praha, 2004 a 2005.
6Arlt, J.: Moderní metody modelování ekonomických časových řad. Grada, Praha, 1999.
7Gujarati, D.: Essentials of Econometrics. McGraw-Hill, Boston, 1992.
8Brockwell, P.J., Davies, R.A.: Introduction to Time Series and Forcasting. Springer, New York, 2002.

Doporučená Literatura

1Svatošová, L., Kába, B.,Prášilová, M.: Zdroje a zpracování sociálních a ekonomických dat. Učební texty, PEF ČZU, 2004.
2Brabenec, V. a kol: Statistika a biometrika. Učební texty, PEF ČZU, Praha 2004
3Prášilová, M., Zeipelt, R.: Cvičení ze statistiky II., skriptum ČZU, Praha, 2003
4Seger, J., Hindls, R.: Statistické metody v tržním hospodářství, Victoria Publishing, Praha, 1993