EUT72E

Obchodní nauka - TF DS

KOFGarant předmětu: doc. Ing. Aleš Hes, CSc.

Detail předmětu

Typ předmětu:
Zařazení do semestru: 4.
Hodin přednášek/semestr: 8
Hodin cvičení/semestr: 8
Exkurze:0
Zkouška: písemná a ústní
Předpoklady:Ekonomické disciplíny.
Popis, cíl a formy výuky:Poskytnout základní poznatky o podmínkách obchodní činnosti, o formách a struktuře obchodu, o charakteru a činnosti subjektů obchodu a jejich vztazích.

Kmenová literatura

1Vysekalová, J., Komárková, R., Psychologie reklamy, GRADA Publishing, 2004
2Kotler, P., 10 smrtelných marketingových hříchů, GRADA Publishing, 2004
3Blažková, M., Jak využít internet v marketingu, GRADA Publishing, 2004
4Spáčil, A., Péče o zákazníky, GRADA Publishing, 2004
5Timothy, R., Foster, V., Jak získat a udržet zákazníka, Computer Press, 2004
6Černý, V., Prodejní techniky, Computer Press, 2004
7Schiffman, L., G., Kanuk, L.,L., Nákupní chování, Computer Press, 2004
8Hlavenka, J., Internetový marketing, Computer Press, 2004
9Hes, A., a kol.,Chování spotřebitele při nákupu potravin, ALFA nakladatelství, Praha, 2010
10Čichovský, L., Jak úspěšně prodávat, Montanex, Ostrava, 1994
11Hadravová, Zd., Obchodní technologie, Merkuria, Praha, 1980
12Kotler, P., Marketing, management, Victoria Publishing, 1992
13Schulte, Ch., Logistika, Victoria Publishing, 1994
14Bureš, I., 10 zlatých pravidel prodeje, Management Press, Praha, 1994

Doporučená Literatura

1Hes,A., Regnerová,M., Šálková,D., Obchodní nauka, ČZU v Praze, 2007
2Obchodní zákoník, živnostenský zákon, zákon o cenách, zákon o ochranných známkách, zákon o ochraně spotřebitele
3Pražská,L. Jindra,J., a kol., Obchodní podnikání, 2. přeprac. vyd., Management Press, 2002
4Vysekalová, J., Psychologie spotřebitele, GRADA Publishing, 2004
5Kotler, P., Trias de B.,F., Inovativní marketing, GRADA Publishing, 2004
6Foret, M., Stávková, J., Marketingový výzkum, GRADA Publishing, 2004
7Morrison, Marketing pohostinství a cestovního ruchu, Victoria Publishing, Praha, 1995