EUE86E

Evropské účetní standardy

KOFGarant předmětu: doc. Ing. Antonín Valder, CSc.

Detail předmětu

Typ předmětu:
Zařazení do semestru:
Hodin přednášek/semestr: 28
Hodin cvičení/semestr: 28
Exkurze:0
Zkouška: písemná a ústní
Předpoklady:
Popis, cíl a formy výuky:Cílem předmětu je seznámit studenty s problematikou mezinárodních aspektů finančního účetnictví sdůrazem na jeden z hlavních nástrojů jeho harmonizace ve světě - Mezinárodní účetní standardy.

Kmenová literatura

1Mezinárodní účetní standardy : oficiální překlad HZ Praha Editio 2000.
2Kovanicová, D. a kol : Finanční účetnictví v kontextu současného vývoje. Praha, Polygon 2002.
3Mládek, R.: Světové účetnictví. Linde, Praha 1998.

Doporučená Literatura

1Krupová, L.: IAS v příkladech I. – III. díl. Praha, VOX 2002.
2Kovanicová, D. a kol : Finanční účetnictví v kontextu současného vývoje. Praha, Polygon 2002.
3Adámková, D.: Účetnictví podle mezinárodních účetních standardů. PEF ČZU Praha, 2003.