EAE07Z

Metody optimálního rozhodování I.

KSIGarant předmětu: doc. Ing. Jaroslav Švasta, CSc.

Detail předmětu

Typ předmětu:
Zařazení do semestru: 4.
Hodin přednášek/semestr: 28
Hodin cvičení/semestr: 28
Exkurze:0
Zkouška: zápočet
Předpoklady:Matematika
Popis, cíl a formy výuky:Teoretický základ ekonomicko matematických metod, užívaných při analýze a optimálním řízení systémů v APK. Ukázky jednoduchých aplikací. Příprava pro další kursy z oblasti OR/MS (Operation Research/Management Science).Kmenová literatura

1Získal J.: Metody optimálního rozhodování, ČZU Praha, 1995
2Získal J., Kosková I.:Cvičení z metod operační analýzy, ČZU Praha, 1995
3Pitel J. a kol.: Ekonomicko matematické metody, Príroda, Bratislava 1988
4Chase R.B., Aquilano N.J. : Production and Operations Management, Mc Graf-Hill Companies, USA, 1995

Doporučená Literatura

1Získal J.: Metody optimálního rozhodování, ČZU Praha, 1995
2Získal J., Kosková I.:Cvičení z metod operační analýzy, ČZU Praha, 1995
3Pitel J. a kol.: Ekonomicko matematické metody, Príroda, Bratislava 1988
4Chase R.B., Aquilano N.J. : Production and Operations Management, Mc Graf-Hill Companies, USA, 1995