EEE59E

Podniková ekonomika VSRR

KEGarant předmětu:

Detail předmětu

Typ předmětu:
Zařazení do semestru: 6.
Hodin přednášek/semestr: 28
Hodin cvičení/semestr: 28
Exkurze:0
Zkouška: písemná a ústní
Předpoklady:Ekonomické teorie, Ekonomika veřejného sektoru
Popis, cíl a formy výuky:Poskytnout studentům teoretické znalosti o ekonomických otázkách podnikatelské činnosti a praktické poznatky o jejich současné úrovni. Objasnit základní formy spolupráce podniků s orgány státní správy. Naučit studenty hodnotit ekonomické výsledky, poznávat příčiny a hledat možnosti řešení. Základní formou jsou přednášky a cvičení využívající doporučené literární prameny, analytické zprávy a statistické zdroje.

Kmenová literatura

1Valach a kol. – Finanční řízení podniku, Ekopress, 1997
2Peterová, Žídková – Kalkulace nákladů a cen, PEF ČZU Praha, 2002
3Žídková D. – Investice a dlouhodobé financování, PEF ČZU Praha, 2003
4Neumaierová I., Neumaier I.: Výkonnost a tržní hodnota firmy, Grada 2003
5Schulte Ch.: Logistika, Vitoria P. Praha, 1994
6Hronová S., Hindls R.: Národní účetnictví, Grada, 1997

Doporučená Literatura

1Žídková D.: Ekonomika podniků, PEF ČZU Praha, 2007, ISBN 978-80-213-1294-4
2Synek M. a kol.: Manažerská ekonomika, Grada Publishing, 2007, ISBN 978-80247-1992-4
3Řezbová H. a kol.: Cvičení z ekonomiky podniků, PEF ČZU Praha, 2007, ISBN 978-80-213-1619-5