EEE60E

Investice a dlouhodobé financování

KEGarant předmětu:

Detail předmětu

Typ předmětu:
Zařazení do semestru: 6.
Hodin přednášek/semestr: 28
Hodin cvičení/semestr: 28
Exkurze:0
Zkouška: písemná a ústní
Předpoklady:Ekonomické teorie, Statistika, Účetnictví I
Popis, cíl a formy výuky:Cílem předmětu je prohloubit znalosti o ekonomických problémech investiční činnosti podniků. Informovat o úloze správních orgánů při projednávání investičních projektů podniků. Základní formu výuky tvoří přednášky, praktická cvičení a zpracování projektu v oblasti investic do přímého podnikání ve výrobě a službách. Při výuce se využívá Excel a další programy vhodné pro zpracování podnikatelských projektů.

Kmenová literatura

1Wawrosz P.: Zdroje financování podnikatelské činnosti, Sagit, 1999
2Kohout P.: Peníze,výnosy a rizika, Ekopress, 1998
3Steigauf S.- Fondy – jak vydělávat pomocí fondů, Grada, 2003
4Fotr J.: Podnikatelský plán a investiční rozhodování,
5www.czso.cz
6www.pse.cz
7www.akcie.cz
8www.afam.cz
9www.mpo.cz
10www.mpsv.cz

Doporučená Literatura

1Žídková D.: Investice a dlouhodobé financování, PEF ČZU Praha, 2007, ISBN 978-80-213-1636-2
2Jílek J.: Termínové a opční obchody, Grada Publishing, 1995, ISBN -7169-183-6
3Fotr J.: Podnikatelský plán a investiční rozhodování, Grada Publishing, 1999