ETD01E

Komunikace a informační zdroje - EAD

KITGarant předmětu:

Detail předmětu

Typ předmětu:
Zařazení do semestru: 8.
Hodin přednášek/semestr: 28
Hodin cvičení/semestr: 28
Exkurze:0
Zkouška: písemná a ústní
Předpoklady:Ukončené Bc studium
Popis, cíl a formy výuky:Poskytnout syntetický pohled na mezinárodní komunikaci a na využívání moderních informačních zdrojů. Zdůrazněn je vliv nových informačních technologií, především Internetu, na vytváření nové Evropy.Cvičení probíhají v počítačové laboratoři.

Kmenová literatura

1Hlavenka,J. a kol.: Vytváříme www stránky. Brno Computer Press 1999. 473s. - ISBN 80-7226-163-0
2Greer,T.: Intranety - principy a praxe. Brno Computer Press 1999. 309s. - ISBN 80-7226-135-5
3Papík,R. a kol.: Internet- ekonomické, marketingové a finanční aplikace. Ekopress 1998.219s.- ISBN 80-86119-03-3
4Cats-Baril,W.: Information Technology and Management.USA IRWIN 1997. 509s. - ISBN 0-256-17618-3
5Revelli, C.: Inteligence stratégique sur Internet. Paris, Dunod 1998.- ISBN 2 10 003621 1.

Doporučená Literatura

1Hlavenka,J. a kol.: Vytváříme www stránky. Brno Computer Press 1999. 473s. - ISBN 80-7226-163-0
2Greer,T.: Intranety - principy a praxe. Brno Computer Press 1999. 309s. - ISBN 80-7226-135-5
3Papík,R. a kol.: Internet- ekonomické, marketingové a finanční aplikace. Ekopress 1998.219s.- ISBN 80-86119-03-3
4Cats-Baril,W.: Information Technology and Management.USA IRWIN 1997. 509s. - ISBN 0-256-17618-3
5Revelli, C.: Inteligence stratégique sur Internet. Paris, Dunod 1998.- ISBN 2 10 003621 1.