EUE18Z

Řízení finančních procesů

KOFGarant předmětu: Ing. Daniela Pfeiferová, Ph.D.

Detail předmětu

Typ předmětu:
Zařazení do semestru: 9.
Hodin přednášek/semestr: 28
Hodin cvičení/semestr: 28
Exkurze:0
Zkouška: písemná a ústní
Předpoklady:Účetnictví pro podnikatele
Popis, cíl a formy výuky:Základním cílem výuky je výklad zásad finančního řízení podniků v tržní ekonomice za účelem udržování trvalé platební schopnosti podniku při průběžném vytváření potřebných likvidních zdrojů. Dalším cílem je poskytnout poznatky využívané při analýze finanční situace podniku a její správné interpretaci, při posouzení investičních projektů z hlediska jejich budoucích přínosů a při výpočtu tržní hodnoty podniku.

Kmenová literatura

1Valach, J. a kol.: Finanční řízení podniku, Ekopress, s.r.o., 1997
2Mařík, M. a kol.: Soubor řešených příkladů z finančního řízení, VŠE, Praha 1997
3Freiberg, F.: Finanční controlling, Management Press, Praha 1996
4Vzorce a ukazatele v bankovním obchodě, Edice HZ, Praha 1995
5Brealy, Meyers - Teorie a praxe firemních financí
6Leey, Sarnat - Kapitálové investice a finanční rozhodování.

Doporučená Literatura

1Čížek, T.: Řízení finančních procesů podniku, PEF ČZU Praha 2003
2Mařík, M. a kol.: Soubor řešených příkladů z finančního řízení, VŠE, Praha 1997
3Freiberg, F.: Finanční controlling, Management Press, Praha 1996
4Vzorce a ukazatele v bankovním obchodě, Edice HZ, Praha 1995
5Brealy, Meyers - Teorie a praxe firemních financí
6Leey, Sarnat - Kapitálové investice a finanční rozhodování.