EJL71Z

Právní úprava LI-I LF - DS

KPrGarant předmětu: Mgr. Ivana Hájková

Detail předmětu

Typ předmětu:
Zařazení do semestru: 1.
Hodin přednášek/semestr: 8
Hodin cvičení/semestr: 3
Exkurze:0
Zkouška: zápočet
Předpoklady:Základy právních nauk
Popis, cíl a formy výuky:Cílem předmětu je seznámit studenty s nejdůležitějšími právními předpisy při podnikání. Jde především o občanské a obchodní právo a z veřejného práva pak oblast živnostenského podnikání a soudního řízení.

Kmenová literatura

1Občanský zákoník
2Občanský soudní řád
3Ústava ČR

Doporučená Literatura

1Homolková a kol.: Základy právních nauk
2Spirit M. a kol.: Základy práva, VŠE Praha, 2003
3Občanský zákoník
4Občanský soudní řád 99/63 Sb. v platném znění