EJL72E

Právní úprava LI - II LF - DS

KPrGarant předmětu: Mgr. Ivana Hájková

Detail předmětu

Typ předmětu:
Zařazení do semestru: 6.
Hodin přednášek/semestr: 12
Hodin cvičení/semestr: 6
Exkurze:0
Zkouška: písemná a ústní
Předpoklady:Základy právních nauk
Popis, cíl a formy výuky:Cílem předmětu je seznámit studenty s nejdůležitějšími právními předpisy při podnikání a to jak s pohledu soukromoprávního, tak i večřejnoprávního, student po absolvování výuky v tomto předmětu měl nabýt schopnost nalézt a odvodit si praktická východiska s nimiž se v životě při podnikání a praktickém životě může setkat.

Kmenová literatura

1Hendrych a kol.: Správní právo, obecná část C.H. Beck, Praha
2Spirit M. a kol.: Základy práva, VŠE Praha 2003
3Pelikánová I. a kol.: Obchodní právo I. a II., ASPI Publishing, Praha 2001

Doporučená Literatura

1Spirit M. a kol.: Základy práva, VŠE Praha, 2003
2Zákon č. 513/91 Sb., Obchodní zákoník
3Zákon o živnostenském podnikání 455/91 Sb.,
4Zákon 99/1999 Sb., Občanský soudní řád