EHE09Z

Politologický seminář

KHVGarant předmětu: doc. PhDr. Jaroslav Čmejrek, CSc.

Detail předmětu

Typ předmětu:
Zařazení do semestru: 6.
Hodin přednášek/semestr: 0
Hodin cvičení/semestr: 28
Exkurze:0
Zkouška: zápočet
Předpoklady:filosofie, politologie
Popis, cíl a formy výuky:Jednosemestrový výběrový seminář je určen pro posluchače 3. ročníku PAE a navazuje na povinný předmět Politologie, který posluchači absolvovali ve druhém ročníku. Výuka je prováděna seminární formou. Posluchači vypracovávají seminární práce a přednášejí referáty, diskutují o jejich obsahu a zadaných problémech. Pedagog diskusi usměrňuje a uzavírá. Toto řešení umožňuje bezprostřední kontakt a větší aktivitu posluchačů.

Kmenová literatura

1Člověk a lidská práva, sbírka úmluv, Praha 1990.
2Dahl, Robert A.: Demokracie a její kritici, Praha 1995.
3Heywood, Andrew: Politické ideologie, Praha 1994.
4Krejčí, Oskar: Kniha o volbách, Praha 1994.
5Křížkovský-Adamová: Základy politologie, Praha 1992.
6Lidská práva v mezinárodních dokumentech, Brno 1994.
7Sartori, Giovanni: Teória demokracie, Bratislava 1993.
8Šamalík, František: O politické společnosti, Praha 1994.
9Politologický časopis, Politologická revue
10Gallagher - Laver - Mair: Representative Government in Western Europe. McGraw - Hill 1992.
11The West European Party Systems (ed. by Peter Mair). Oxford University Press 1990.

Doporučená Literatura

1Člověk a lidská práva, sbírka úmluv, Praha 1990.
2Dahl, Robert A.: Demokracie a její kritici, Praha 1995.
3Heywood, Andrew: Politické ideologie, Praha 1994.
4Krejčí, Oskar: Kniha o volbách, Praha 1994.
5Křížkovský-Adamová: Základy politologie, Praha 1992.
6Lidská práva v mezinárodních dokumentech, Brno 1994.
7Sartori, Giovanni: Teória demokracie, Bratislava 1993.
8Šamalík, František: O politické společnosti, Praha 1994.
9Politologický časopis, Politologická revue
10Gallagher - Laver - Mair: Representative Government in Western Europe. McGraw - Hill 1992.
11The West European Party Systems (ed. by Peter Mair). Oxford University Press 1990.