LRL80E

EKONOMIKA LESNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ

KLDEGarant předmětu: prof. Ing. Karel Pulkrab, CSc.

Detail předmětu

Typ předmětu:
Zařazení do semestru: 7.
Hodin přednášek/semestr: 8
Hodin cvičení/semestr: 8
Exkurze:0
Zkouška: písemná a ústní
Předpoklady:základy obecné ekonomie
Popis, cíl a formy výuky:Cílem je získat znalosti o ekonomické podstatě procesů na úrovni jak podnikové a vnitropodnikové, tak odvětvové v prostředí vícesektorového národního hospodářství. Pochopit ekonomické pojmy, zvládnout ekonomické kalkulace v hospodářských procesech v prostředí národního hospodářství

Kmenová literatura

1PULKRAB a kol.: Ekonomika a řízení lesního hospodářství. Matice lesnická Písek, 1993
2KOŘÍNEK, J.: Řízení lesního hospodářství I. (Skriptum). Vysoká škola zemědělská v Brně, 1992
3BARTUNĚK, J.: Ekonomika lesního hospodářství, MZLU, 1994
4SYNEK, M.: Nauka o podniku, Praha, 1996
5KUPČÁK, V.: Ekonomika lesního hospodářství. MZLU v Brně, 2005, ISBN 80-7157-734-0, 257 s.

Doporučená Literatura

1BARTUNĚK, J.: Ekonomika lesního hospodářství, MZLU, 1994
2PULKRAB A KOL.: Ekonomika a řízení lesního hospodářství, VŠZ Praha a Matice lesnická Písek, 1993
3SYNEK, M.: Nauka o podniku, Praha, 1996
4KUPČÁK, V.: Ekonomika lesního hospodářství. MZLU v Brně, 2005, ISBN 80-7157-734-0, 257 s.