DEIX17Y

Metody a nástroje pro podporu informačního managementu

KIIGarant předmětu: doc. Ing. Vojtěch Merunka, Ph.D.

Detail předmětu

Typ předmětu:
Zařazení do semestru: 9.
Hodin přednášek/semestr: 28
Hodin cvičení/semestr: 28
Exkurze:0
Zkouška: ústní + obhajoba projektu
Předpoklady:Informatika I. a II.
Popis, cíl a formy výuky:Cílem předmětu je poskytnout studentům úvod do problematiky analýzy a návrhu informačních systémů se zaměřením na procesní analýzu. Po absolvování tohoto předmětu by měl posluchač získat znalosti o metodách a nástrojích používaných především velkými poradenskými firmami v oblasti procesního modelování, reprezentace znalostí a analýzy informačních a obchodně správních systémů. Důraz je kladen především na pochopení principů a teoretických souvislostí přednášených postupů. Důležitou součástí je možnost získání praktických dovedností se speciálním softwarem.

Kmenová literatura

1Taylor, David A.Business Engineering with Object Technology, John Wiley 1995 ISBN: 0471045217
2Darnton, Geoffrey, Darnton, Moksha: Business Process Analysis International Thomson Publishing 1997 ISBN: 1861520395
3Partridge C.: Business Objects - Reengineering for Reuse, Butterworth-Heinemann 1996, ISBN 07506-2082X
4Yourdon E.: Mainstream Objects - An Analysis and Design Approach for Business, Prentice Hall 1995 ISBN 0-13-209156-9
5Goldberg Adele, Kenneth Rubin S.: Succeeding with Objects - Decision Frameworks for Project Management, Addison Wesley 1995, ISBN 0-201-62878-3
6Finkelstein Clive.: An Introduction to Information Engineering - From Strategic Planning to Information Systems, Addison Wesley 1989, ISBN 0-201-41654-9
7Satzinger John W, Orvik Tore U.: The Object-Oriented Approach - Concepts, Modelling and System Development, Boyd&Fraser 1996, ISBN 0-7895-0110-4

Doporučená Literatura

1Taylor, David A.Business Engineering with Object Technology, John Wiley 1995 ISBN: 0471045217
2Darnton, Geoffrey, Darnton, Moksha: Business Process Analysis International Thomson Publishing 1997 ISBN: 1861520395
3Partridge C.: Business Objects - Reengineering for Reuse, Butterworth-Heinemann 1996, ISBN 07506-2082X
4Yourdon E.: Mainstream Objects - An Analysis and Design Approach for Business, Prentice Hall 1995 ISBN 0-13-209156-9
5Goldberg Adele, Kenneth Rubin S.: Succeeding with Objects - Decision Frameworks for Project Management, Addison Wesley 1995, ISBN 0-201-62878-3
6Finkelstein Clive.: An Introduction to Information Engineering - From Strategic Planning to Information Systems, Addison Wesley 1989, ISBN 0-201-41654-9
7Satzinger John W, Orvik Tore U.: The Object-Oriented Approach - Concepts, Modelling and System Development, Boyd&Fraser 1996, ISBN 0-7895-0110-4