ERE74E

Marketingové řízení PAE. PaA KS

KRGarant předmětu: Ing. Jiří Čerkasov

Detail předmětu

Typ předmětu:
Zařazení do semestru: 7. 8.
Hodin přednášek/semestr: 8
Hodin cvičení/semestr: 4
Exkurze:0
Zkouška: písemná a ústní
Předpoklady:Teorie řízení, Ekonomika agrárního sektoru, Provoz a hospodaření podniků, Informatika, Ekonomika podniku
Popis, cíl a formy výuky:Poskytnout rozšiřující znalosti a dovednosti potřebné pro marketingové řízení na úrovni podniků agrobyznysu, včetně marketingových přístupů k řízení výrobkových řetězců. Získání praktických dovedností při uplatňování vybraných koncepcí marketingového řízení podniků je podporováno prezentací poznatků z vlastního výzkumu přednášejících a dále vzorovými příklady z působení organizací mezinárodního obchodu a zahraničních podniků.
Formy výuky přednášky a blokové cvičení, při němž jsou studentům poskytnuty konzultace a metodické návody pro praktické aplikace metod marketingového terénního průzkumu a návazné samostatné zpracování projektů pro uplatnění marketingové strategie podniku či služeb pro podniky. Úspěšná prezentace a obhajoba semestrálního projektu je podmínkou zápočtu.

Kmenová literatura

1Horáková, I.: Marketing v současné světové praxi, Grada, Praha, 1992
2Kinnear, C., Taylor, R.J.: Marketing Research, McGraw-Hill, Inc., 1991
3Kotler, P.: Marketing management, Victoria Publishing, Praha, 1992
4McCArthy, E., Perrault,W.: Základy marketingu, Victoria Publishing, Praha, 1995

Doporučená Literatura

1Horáková, I.: Marketing v současné světové praxi, Grada, Praha, 1992
2Kinnear, C., Taylor, R.J.: Marketing Research, McGraw-Hill, Inc., 1991
3Kotler, P.: Marketing management, Victoria Publishing, Praha, 1992
4McCArthy, E., Perrault,W.: Základy marketingu, Victoria Publishing, Praha, 1995