ETE36E

Informatika II.

KITGarant předmětu:

Detail předmětu

Typ předmětu:
Zařazení do semestru: 2.
Hodin přednášek/semestr: 28
Hodin cvičení/semestr: 28
Exkurze:0
Zkouška: písemná a ústní
Předpoklady:Informatika I.
Popis, cíl a formy výuky:Předmět Informatika II přímo navazuje na úvodní předmět Informatika I a platí pro něj i stejná obecná charakteristika (viz Informatika I). Náplň kurzu splňuje, a v některých oblastech i překračuje požadavky pro mezinárodní testování počítačové gramotnosti -

Kmenová literatura

1Solomon, Ch.:Tvorba aplikací vMS Office 97pomocí jazyka Visual Basic. Praha, Computer Press 1998. s.99-169, s.501-552, s.559-574, - ISBN 80-7169-626-9
2Date, C.J: An Introduction to Database Systems. Addison - Wesley Comp. 1991. s.31-50, s.249-306, s.579-593 - ISBN 0-201-51381-1
33.Walkenbach, J.: Microsoft Excel 2000 - Programování ve VBA. Praha, Computer Press 1999. 679 s. - ISBN 80-7226-250-5
4Šitinová, M., Šitina, P.: Programování Office 97 VBA. Praha, Grada 1998. 494 s. - ISBN 80-7169-599-8
5Musciano, Ch., Kennedy, B.:HTML a XHTML - kompletní průvodce. Praha, Computer Press 2000. 633 s. - ISBN 80-7226-407-9
6Spainhour, S., Eckstein, R.: Webmaster v kostce. Praha, Computer Press 1999. 503 s. - ISBN - 80-7226-450-8
7McFedries, P.: VBA for Microsoft Office 2000. Brno, Unis 2000. 1038 s. - ISBN 80-86097-43-9

Doporučená Literatura

1Vaněk, J., Štěpánová, J.: Informační technologie II, PEF Praha, CREDIT 2004, 110s. - ISBN 80-213-1160-6
2Časopisy: aktuální články - Computer World, Softwarové noviny