EEE10E

Zemědělská ekonomika s německou terminologií

KEGarant předmětu: doc. Ing. Karel Tomšík, Ph.D.

Detail předmětu

Typ předmětu:
Zařazení do semestru: 5. 6.
Hodin přednášek/semestr: 28
Hodin cvičení/semestr: 28
Exkurze:0
Zkouška: písemná a ústní
Předpoklady:Němčina úroveň 3
Popis, cíl a formy výuky:Cílem předmětu je naučit studenty základním otázkám podnikové ekonomiky v česky a německy mluvících oblastech. Orientace na odbornou terminologii a znalosti základních přístupů k podnikové ekonomice v německém pojetí má za cíl připravit studenty pro další studium v německy mluvících oblastech, pro práci s odborným textem a pro zvládnutí odborné komunikace.

Kmenová literatura

1Leiber F. - Landwirtschaftliche Betriebswirtschaftslehre, Parey 1984
2Steinhauser - Einführung in die landwirtschaftliche Betriebslehre, Ulmer Verlag Stuttgart 1989
3Mugler J. - Betrieswirtschaftslehre der Klein- und Mittelbetriebe, Springer Verlag Wien 1993
4Luger A. - Allgemeine Betriebswirtschaftslehre, Band 1,2; Carl Hanser Verlag München 1991
5Reisch E.- Betriebs- und Marktlehre, Ulmer Verlag, Stuttgart 1984

Doporučená Literatura

1Tomšík,K.: Landwirtschaftliche Betriebslehre I., ČZU Praha, 2001
2Brandes, Odening - Finanzierung und Wachstum in der Landwirtschaft, Ulmer Verlag, Stuttgart 1992
3Däumler, K. – Kostenrechnung 1, Verlag Neue Wirtschafts – Briefe, Herne/Berlin, 1982
4Seibert O. - Betriebswirtschaftslehre, interne Materiale der FH Weihenstephan, Triesdorf 1992, 1994
5Rosochatecká E.: Ekonomika podniků I. ČZU Praha 2000
6Agrarbericht der Bundesregierung