ELT73Z

Angličtina pro zemědělce - DS TF

KJGarant předmětu:

Detail předmětu

Typ předmětu:
Zařazení do semestru: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
Hodin přednášek/semestr: 6
Hodin cvičení/semestr: 0
Exkurze:0
Zkouška: písemná a ústní
Předpoklady:Angličtina A2
Popis, cíl a formy výuky:Základní formou výuky jsou cvičení s použitím videotechniky. Cílem předmětu je zvýšit a rozšířit znalosti posluchačů na úroveň, která je nezbytná pro komunikaci nejen v obecném, ale i v odborném jazyce a současně i umožnit využívání odborné literatury pro studium a zpracování diplomových prací.
Předmět navazuje na základní znalosti obecného jazyka a dále se orientuje na získání informací v používání odborné terminologie na základě odborných textů z oblasti agronomie a zootechniky.

Kmenová literatura

1Kocourek, R., 1965: Úvod do anglické zemědělské terminologie. Praha, SPN
2Stonavská, I., 1997: Angličtina pro zemědělce. Praha, ČZU
3Štěrbová, M., Voráček, J., 1975: An English Agricultural Reader. Praha, SPN

Doporučená Literatura

1Kocourek, R., 1965: Úvod do anglické zemědělské terminologie. Praha, SPN
2Stonavská, I., 1997: Angličtina pro zemědělce. Praha, ČZU
3Štěrbová, M., Voráček, J., 1975: An English Agricultural Reader. Praha, SPN