AZA45E

Zelinářství speciální

KZGarant předmětu: doc. Ing. Martin Koudela, Ph.D.

Detail předmětu

Typ předmětu:
Zařazení do semestru: 8.
Hodin přednášek/semestr: 28
Hodin cvičení/semestr: 28
Exkurze:0
Zkouška: písemná a ústní
Předpoklady:AZA37E
Popis, cíl a formy výuky:Seznámit studenty s produkcí polní a rychlené zeleniny, jedlých hub, možností zásobovat trh co nejdelší období čerstvou zeleninou vhodnou volbou druhů a odrůd, rozdílnými termíny výsevu a při použití různých opatření pro přiblížení, nebo oddálení sklizně.

Kmenová literatura

1Bartoš et al. (2000): Pěstování a odbyt zeleniny. Agrospoj, Praha, 299 s.
2Malý I. et al. (1996): Polní zelinářství. Agrospoj, Praha, 196 s.
3Petříková K. et al. (2006): Zelenina – pěstování, ekonomika, prodej. Profi Press, Praha, ISBN: 80-86726-20-7
4Podešva J. et al. (1959): Encyklopedie zelinářství I. SZN, Praha, 440 s.
5Podešva J. at al. (1959): Encyklopedie zelinářství II. SZN,Praha, 616 s.
6Podešva J. et al. (1963): Encyklopedie zelinářství III. SZN, Praha, 338 s. ISBN 07-050-63-04/44
7Rod J. et al. Obrazový atlas chorob a škůdců zeleniny střední Evropy. Biocont Laboratory, Brno. ISBN: 80-901874-3-9
8Štambera J. (1984): Zelinářství. VŠZ, Brno, 400s. ISBN 55-935-84-17/42
9Vogel G. (1996). Handbuch des speziellen Gemüsebaues. Ulmer Verlag,Stuttgart, 1128 s. ISBN 3-8001-5285-1

Doporučená Literatura

1Bartoš J. et al. (2000): Pěstování a odbyt zeleniny. Agrospoj, Praha, 299 s.
2Malý I. et al. (1996): Polní zelinářství. Agrospoj, Praha, 196 s.
3Petříková K. et al. (2006): Zelenina – pěstování, ekonomika, prodej. Profi Press, Praha, ISBN: 80-86726-20-7