EEE26E

Ekonomika výroby a zpracování zemědělských produktů PaA

KEGarant předmětu: doc. Ing. Michal Malý, Ph.D.

Detail předmětu

Typ předmětu:
Zařazení do semestru: 6.
Hodin přednášek/semestr: 28
Hodin cvičení/semestr: 28
Exkurze:0
Zkouška: písemná a ústní
Předpoklady:absolvování předmětu Obecná Ekonomie
Popis, cíl a formy výuky:Cílem předmětu je získat představu o ekonomických možnostech jednotlivých odvětví zemědělské výroby, a to v oblasti zemědělské prvovýroby, oběhu surovin a zpracování na finální spotřebitelské výrobky, připravit studenty pro jejich působení nejen v podnicích zemědělské prvovýroby, ale i v oblasti zpracování zemědělské suroviny a jejich prodeje.Probíraná témata budou vyučována v PC učebnách.

Kmenová literatura

1Peterová, J.:Ekonomika výroby a zpracování zemědělských produktů, ČZU, Praha ,2000 (elektronicky aktualizováno)
2Žídková, D. a kol.: Cvičení z ekonomiky výroby a zpracování zem produktů, ČZU Praha, 2000
3Komoditní studie MZeČR dle odvětví
4Greenaway D., Morgan C.W. : The Economics of Commodity Markets, Edward Elgar Publishing, Northamton USA 1999

Doporučená Literatura

1Peterová, J.:Ekonomika výroby a zpracování zemědělských produktů, ČZU, Praha ,2000
2Žídková, D. a kol.: Cvičení z ekonomiky výroby a zpracování zem produktů, ČZU Praha, 2000
3Komoditní studie MZeČR dle odvětví
4Greenaway D., Morgan C.W. : The Economics of Commodity Markets, Edward Elgar Publishing, Northamton USA 1999