AZA73E

Základy zelinářství

KZGarant předmětu: doc. Ing. Martin Koudela, Ph.D.

Detail předmětu

Typ předmětu:
Zařazení do semestru: 3.
Hodin přednášek/semestr: 10
Hodin cvičení/semestr: 10
Exkurze:0
Zkouška: písemná a ústní
Předpoklady:
Popis, cíl a formy výuky:Seznámit studenty se zelinářskou výrobou při zdůraznění biologických zvláštností s ohledem na původ a šlechtění zeleninových druhů, s uplatňováním optimalizace podmínek pro dosažení maximálních výnosů kvalitní a zdravotně nezávadné zeleniny.

Kmenová literatura

1Bartoš J. et al. (2000). Pěstování a odbyt zeleniny. Agrospoj, Praha 299s.
2Krug H., Liebig H. P. a Stützel H. (2002): Gemüseproduktion. Ulmer Verlag, Stuttgart. ISBN: 3-8001-3584-1
3Kvěch O. et al. (1985): Osevní postupy. SZN, Plzeň, 204 s. ISBN 07-068-85-04/11
4Malý I et al. (1996). Polní zelinářství. Agrospoj, Praha, 196 s.
5Petříková K. (1997). Zelinářství - pěstitelské technologie. MZLU, Brno, 94 s. ISBN 80-7157-225-X
6Petříková K. a kol. (2006): Zelenina – pěstování, ekonomika, prodej. Profi Press, Praha, ISBN: 80-86726-20-7
7Podešva J. et al. (1959): Encyklopedie zelinářství I. SZN, Praha, 440 s.
8Podešva J. at al. (1959): Encyklopedie zelinářství II. SZN,Praha, 616 s.
9Podešva J. et al. (1963): Encyklopedie zelinářství III. SZN, Praha, 338 s. ISBN 07-050-63-04/44
10Rod J. a kol. Obrazový atlas chorob a škůdců zeleniny střední Evropy. Biocont Laboratory, Brno. ISBN: 80-901874-3-9
11Vogel G. (1996). Handbuch des speziellen Gemüsebaues. Ulmer Verlag,Stuttgart, 1128 s. ISBN 3-8001-5285-1

Doporučená Literatura

1Bartoš J. et al. (2000). Pěstování a odbyt zeleniny. Agrospoj, Praha 299s.
2Duffek,J. ( 1998 ) Zelinářství - obecná část. ČZU,Praha, 112 s. ISBN 80-213-0436-7
3Duffek J. (1995): Zelinářství - návody na cvičení. 108 s. ISBN 80-213-0144-9
4Malý I et al. (1996). Polní zelinářství. Agrospoj, Praha, 196 s.
5Petříková K. (1997). Zelinářství - pěstitelské technologie. MZLU, Brno, 94 s. ISBN 80-7157-225-X
6Petříková K. a kol. (2006): Zelenina – pěstování, ekonomika, prodej. Profi Press, Praha, ISBN: 80-86726-20-7