EJEK3E

Správní právo hmotné a procesní - VSRR Klatovy

KPrGarant předmětu: JUDr. Viktor Jansa, CSc.

Detail předmětu

Typ předmětu:
Zařazení do semestru: 8. 10.
Hodin přednášek/semestr: 28
Hodin cvičení/semestr: 28
Exkurze:0
Zkouška: písemná a ústní
Předpoklady:Základy právních nauk
Popis, cíl a formy výuky:Cílem předmětu je seznámení studentů se základy správního práva, organizací a činností veřejné správy a procesními normami správního práva s tím, že student by se měl po absolvování zkoušky orientovat v nejzákladnějších teoretických postulátech správního práva a mít schopnost nacházet a odvodit si praktická východiska v situacích, s nimiž se ve svém zaměstnání nebo podnikání může setkat.

Kmenová literatura


Doporučená Literatura

1Ústavní systém České republiky - Gerlach, Hřebejk, Zoubek, ISBN Praha 1999
2Správní řád