EHT04Z

Sociologie venkova - TF

KHVGarant předmětu: prof. PhDr. Michal Lošťák, Ph.D.

Detail předmětu

Typ předmětu:
Zařazení do semestru: 1.
Hodin přednášek/semestr: 28
Hodin cvičení/semestr: 14
Exkurze:0
Zkouška: zápočet
Předpoklady:obecné znalosti
Popis, cíl a formy výuky:Cílem předmětu je poskytnout studentům základní informace o sociologii, o způsobu sociologického myšlení a jeho významu pro praktický každodenní i odborný život. Pochopit postavení venkova a zemědělství v soudobé společnosti, přiblížit a pochopit sociální jevy a procesy probíhající na českém venkově a v zemědělství v nedávné minulosti, současnosti a s ohledem na budoucnost. Formy výuky spočívají v přednáškách a seminářích s řešením konkrétních praktických problémů vztažených k probíraným oblastem.

Kmenová literatura

1.Berger, P. L. 1991. Pozvání do sociologie. Praha: FMO
2Bláha, I. A. 1925. Sociologie sedláka a dělníka. Praha
3Bonnano, A at al. 1994. From Columbus to ConAgra. (The Globalization of Agriculture and Food). University Press of Kansas
4Buttel, F., Newby H. (eds). 1980. The Rural Sociology of the Advanced Societies (Critical Perspectives). Montclair: Allanheld, Osmun & Co.
5Rambaud, Placide. 1969. Société rurale et urbanisation. Paris: Éditions du Seuil

Doporučená Literatura

1Disman, M. 1993. Jak se vyrábí sociologická znalost. Praha: Karolinum, 1995.
2Giddens, A. 1999. Sociologie. Argo
3Hudečková, H., Lošťák, M. 1995. Sociologie I (Úvod do sociologie a sociologie venkova). Praha PEF ČZU.
4Hudečková, H., Lošťák, M. 1998. Sociologie II. Praha: PEF ČZU
5Hudečková, H., Lošťák, M. 2002. Sociologie a její aplikace v regionálním/rurálním rozvoji. Praha: PEF ČZU
6Majerová, V. a kol. 2000. Sociologie venkova a zemědělství. Praha: PEF ČZU