EUE92E

Manažerské účetnictví - DS

KOFGarant předmětu: Ing. Enikő Lőrinczová, Ph.D.

Detail předmětu

Typ předmětu:
Zařazení do semestru: 7.
Hodin přednášek/semestr: 28
Hodin cvičení/semestr: 28
Exkurze:0
Zkouška: písemná a ústní
Předpoklady:Účetnictví pro podnikatele
Popis, cíl a formy výuky:Cílem předmětu je získávání poznatků z oblasti konstrukce účetního systému z hlediska vnitropodnikové
struktury a přiblížení jeho nezastupitelné úlohy v řízení podnikových subjektů.

Kmenová literatura

1Doc.Ing. Bohumil Král, CSc., Vnitropodnikové účetnictví, Trizonia 1994
2Bohumi Král a kol., Nákladové a manažerské účetnictví, Prospektrum, spol. s r.o., Praha 1997
3Narta Neplechová, Jaroslav Novák, Účetnictví a kalkulace nákladů v zemědělství, Bilance spol. s r.o., Praha 1996
4Fibírová J. a kol.: Nákladové účetnictví (Manažerské účetnictví 1), VŠE Praha, 2002
5Král, B. a kol.: Manažerské účetnictví, Management Press, Praha 2001, dotisk 2003

Doporučená Literatura

1Bohumil Král a kol.: Manažerské účetnictví, Management Press Praha, 2006
2Bohumi Král a kol., Nákladové a manažerské účetnictví, Prospektrum, spol. s r.o., Praha 1997
3Narta Neplechová, Jaroslav Novák, Účetnictví a kalkulace nákladů v zemědělství, Bilance spol. s r.o., Praha 1996
4Fibírová J. a kol.: Nákladové účetnictví (Manažerské účetnictví 1), VŠE Praha, 2002
5Fibírová J. a kol: Nákladové a manažerské účetnictví, ASPI, 2007
6Doc.Ing. Bohumil Král, CSc., Vnitropodnikové účetnictví, Trizonia 1994
7Lorinczova E. : Cvičení z manažerského účetnictví, PEF, ČZU, Praha 2010