EUE93E

Komoditní studie - DS

KOFGarant předmětu: doc. Ing. Antonín Valder, CSc.

Detail předmětu

Typ předmětu:
Zařazení do semestru: 9.
Hodin přednášek/semestr: 28
Hodin cvičení/semestr: 14
Exkurze:0
Zkouška: písemná a ústní
Předpoklady:
Popis, cíl a formy výuky:Poskytnout studentům aktuální informace o situaci na trhu se zemědělskými komoditami s možností jejich využití při koncipování podnikatelských záměrů.

Kmenová literatura

1Mze ČR: Situační a výhledové zprávy za jednotlivé komodity.

Doporučená Literatura

1Mze ČR: Situační a výhledové zprávy za jednotlivé komodity.
2Aktuální informace MZe ČR.
3Publikované informační zdroje MZe ČR.