AZA87E

Zelinářství obecné

KZGarant předmětu: doc. Ing. Martin Koudela, Ph.D.

Detail předmětu

Typ předmětu:
Zařazení do semestru: 6.
Hodin přednášek/semestr: 10
Hodin cvičení/semestr: 10
Exkurze:0
Zkouška: písemná a ústní
Předpoklady:
Popis, cíl a formy výuky:Výklad bude zaměřen na obecné principy zelinářské výroby, teorii tvorby výnosu zelenin ve vztahu k variabilním podmínkám, možnosti regulace ekologických faktorů. Cílem předmětu je seznámit studenty se zelinářskou výrobou při zdůraznění biologických zvláštností s ohledem na původ a šlechtění zeleninových druhů, s uplatňováním optimalizace podmínek pro dosažení maximálních výnosů kvalitní a zdravotně nezávadné zeleniny.

Kmenová literatura

1Bartoš, J., Kopec, K., Mydlil, V., Peza, Z., Rod, J. 2000. Pěstování a odbyt zeleniny. Agrospoj, Praha, 324 s.
2Krug, H., Liebig, H.P., Stützel, H. 2002. Gemüseproduktion. Eugen Ulmer, Stuttgart, 217 s.
3Kvěch, O., Baláš, J., Kos, M., Křišťan, F., Skala, J., Strnad, P., Šimon, J., Vrkoč, F. 1985. Osevní postupy. SZN, Plzeň, 204 s.
4Malý, I., Bartoš, J., Hlušek, J., Kopec, K., Petříková, K., Rod, J., Spitz, P. 1996. Polní zelinářství. Agrospoj, Praha, 196 s.
5Mareček, F., Fukala, E., Čech, J., Janýška, A., Landovský, F., Moravec, J., Štambera, J., Troníčková, E., Vlček, F. 1963. Encyklopedie zelinářství III. SZN, Praha, 338 s.
6Petříková, K. 1997. Zelinářství - obecná část. MZLU v Brně, Brno, 58 s.
7Petříková, K. 1996. Zelinářství - pěstitelské technologie, MZLU v Brně, Brno, 94 s.
8Petříková, K., Jánský, J., Malý, I., Peza Z., Poláčková, J., Rod, J. 2006. Zelenina, Profi Press, Praha, 213 s.
9Podešva, J., Baňoch, Z., Čeledová, V., Filip, L., Hlína, J., Hylský, J., Kabelík, J., Kočí, J., Kolařík, J., Landovský, F. 1959. Encyklopedie zelinářství I. SZN, Praha, 440 s.
10Podešva, J., Beneš, V., Beneš. S., Boušek, J., Buchtová, H., Fojtík, K., Homola, J., Konvička, O., Landovský, F., Lužný, J., 1959. Encyklopedie zelinářství II. SZN, Praha, 616 s.
11Rod, J., Hluchý, M., Zavadil, K., Prášil, J., Somssich, I., Zacharda, M. 2005. Obrazový atlas chorob a škůdců zeleniny střední Evropy. Biocont Laboratory, Brno, 392 s.
12Stratil, P. 1993. ABC zdravé výživy. Vydal autor, Brno, 580 s.
13Vogel, G. 1996. Handbuch des speziellen Gemüsebaues. Eugen Ulmer, Stuttgart, 1127 s.

Doporučená Literatura

1Bartoš, J., Kopec, K., Mydlil, V., Peza, Z., Rod, J. 2000. Pěstování a odbyt zeleniny. Agrospoj, Praha, 324 s.
2Duffek, J., Dolejší, J. 1998. Zelinářství - obecná část. ČZU v Praze, Praha, 112 s.
3Duffek, J. 1995. Zelinářství - návody na cvičení. ČZU v Praze, Praha, 108 s.
4Malý, I., Bartoš, J., Hlušek, J., Kopec, K., Petříková, K., Rod, J., Spitz, P. 1996. Polní zelinářství. Agrospoj, Praha, 196 s.
5Petříková, K. 1997. Zelinářství - obecná část. MZLU v Brně, Brno, 58 s.