EAE08E

Metody optimálního rozhodování II.

KSIGarant předmětu: doc. Ing. Jaroslav Švasta, CSc.

Detail předmětu

Typ předmětu:
Zařazení do semestru: 5.
Hodin přednášek/semestr: 28
Hodin cvičení/semestr: 28
Exkurze:0
Zkouška: písemná a ústní
Předpoklady:Metody optimálního rozhodování I
Popis, cíl a formy výuky:Využití matematických modelů, modelových systémů a výpočetní techniky v rozhodování v oblastech ekonomiky, výroby, financí, managementu a marketingu. Základy systémové analýzy a modelování.

Kmenová literatura

1Získal J., Brožová H.: Ekonomicko matematické metody II, ČZU Praha, 1998
2Pitel J. a kol.: Ekonomicko matematické metódy, Príroda Bratislava, 1988
3Chase R.B., Aquilano N.J. : Production and Operations Management, Mc Graf-Hill Companies, USA, 1995

Doporučená Literatura

1Získal J., Brožová H.: Ekonomicko matematické metody II, ČZU Praha, 1998
2Pitel J. a kol.: Ekonomicko matematické metódy, Príroda Bratislava, 1988
3Chase R.B., Aquilano N.J. : Production and Operations Management, Mc Graf-Hill Companies, USA, 1995