EPE77E

Hodnocení a odměňování pracovníků

KPsGarant předmětu: PhDr. Pavla Rymešová, Ph.D.

Detail předmětu

Typ předmětu:
Zařazení do semestru: 5. 7. 9.
Hodin přednášek/semestr: 28
Hodin cvičení/semestr: 28
Exkurze:0
Zkouška: zápočet a kombinovaná zkouška
Předpoklady:psychologie osobnosti a sociální psychologie
Popis, cíl a formy výuky:Předmět Hodnocení a odměňování pracovníků umožní studentům, kteří si zapsali specializaci Komunikace a psychologie v administrativě seznámit se s psychologickými aspekty hodnocení a odměňování v teoretické rovině psychologického výzkumu a v historické perspektivě. Tyto znalosti pak umožní studentům vhled do problematiky v navazujících předmětech v oblasti personálního managementu aj. Cílem předmětu je poskytnout studentům znalosti základních pojmů a zákonitostí z psychologie hodnocení a odměňování, psychologie motivace a psychofyziky. Studenti se v seminárních cvičeních seznámí s primární literaturou z těchto oblastí, kde zpracování zvoleného tématu bude úkolem jejich seminární práce, a seznámí se s pravidly, uplatňovanými v zemích Evropské unie.

Kmenová literatura

1Adams,J.S., 1965: Inequity in Social Exchange. In L. Berkowitz. Advances in Experimental Social Psychology, vol. 2, New York
2Czarniawska, B., 1980: Motywacyjne problemy zarzadzania, Warszawa
3Fusko, Z., 1987: Stimulacia pracovníkov k výkonnosti a kvalite. Bratislava
4Gellerman, S.W., 1964: The Management of Human Relations
5Holland, J.G., Skinner,B.F., 1961: The Analysis of Behaviour. McGraw-Hill, New York 1961, čs.překl. (D.Tollingerová)
6Lawler,E.E., 1977: Motivierung in Organisationen, Bern
7Lawrence,D.H., Festinger,L., 1962: Detterents and Reinforcement. Thr Psychology of Insufficient Reward. Stanford Univ. Press, Calif.
8Lawson,R., 1965: Frustration. The Development of a Scientific Concept. In M.H.Marx (Ed.). The Critical Issues in Psychology Series, New York-London
9Maslow, A.H., 1970: Motivation and Personality, 2nd ed., New York,Evanston, London
10Myers, M.S., 1964: in Gellerman, S.W: The Management of Human Relations
11Nakonečný,M., 1992: Motivace pracovního jednání a její řízení. Management Press, Praha
12Nick, F.R., 1974:.Management durch Motivation, Stuttgart
13Organ,D.W., Bateman,T.S., 199l: Organizational Behavior, 4th ed. , Homewood,Il.,-Boston,Ma.
14Porter,L.W., Lawler,E.E. 1968: Managerial Attitudes and Performance, Homewood,Ill.

Doporučená Literatura

1Armstrong M. Personální management, Praha: Grada Publishing (přel. Koubek a J.Berka), 1999
2Brewer M.B. a Hewstone M. (Ed.) Applied Social Psychology. Oxford: Blackwell Publishing, 2004
3Carneiro R.L. Evolutionism in Cultural Anthropology. A Critical History. Boulder, Col. : Westview Press, 2003
4Kahneman D. a Tversky A. Choices, values and frames. Cambridge University Press, 2000
5Müller K. Industriální zdroje, ekonomický růst a sociální změna. Praha: Sociologické nakladatelství, 2002
6Novotný R. a Kohoutek Z. Odměňování a personalistika. Ostrava: Printo, 1999