AZA75E

Květinářství pro zahradníky

KZGarant předmětu:

Detail předmětu

Typ předmětu:
Zařazení do semestru: 3.
Hodin přednášek/semestr: 14
Hodin cvičení/semestr: 14
Exkurze:0
Zkouška: ústní
Předpoklady:
Popis, cíl a formy výuky:Získat základní vědomosti o výrobě květin a jejich použití, požadavcích na pěstební prostředí, způsobech rozmnožování, pěstebních postupech, posklizňové úpravě, plánování výroby a marketingu. Součástí je také stručné seznámení s jednotlivými skupinami květin a s jejich hlavními zástupci.

Kmenová literatura

1Escher F. (1996): Schnittblumenkulturen. Verlag Eugen Ulmer, Stuttgart, 576 s., ISBN 3-8001-5140-5
2Hanan J.J., Holley W.D., Goldsberry K.L. (1978): Greenhouse Management. Springer-Verlag, Berlin, Heidelberg, New York, 530 s., ISBN 3-540-08478-9
3Hansen R., Stahl F. (1993): Perennials and their garden habitats. Cambridge University Press, Cambridge, 450 s., ISBN 0-521-35194-4
4Horn W. (1996): Zierpflanzenbau. Blackwell Wissenschafts-Verlag, Berlin,Wien, 662 s., ISBN 3-8263-3051-X
5Larson R.A. edit. (1980): Introduction to floriculture. Academic Press, New York, 607 s., ISBN 0-12-437650-9
6Machovec J. a kol. (1975): Květiny v bytě. SZN Praha, 374 s.
7Röber R. edit. (1994): Topfpflanzenkulturen. Verlag Eugen Ulmer, Stuttgart, 686 s., ISBN 3-8001-5136-7
8Stahl M., Umgelter H. (1993): Pflanzenschutz im Zierpflanzenbau. Verlag Eugen Ulmer, Stuttgart, 396 s., ISBN 3-8001-5133-2
9Storck H. (1994): Taschenbuch des Gartenbaues. Verlag Eugen Ulmer, Stuttgart, 564 s., ISBN 3-8001-4114-0
10Toogood A. (1999): Plant Propagation. DK Publishing, New York, 320 s., ISBN 0-7894-4116-0

Doporučená Literatura

1Heitzová H. (1998): Balkonové rostliny. Vašut, Praha, 240 s., ISBN 80-7236-036-1
2Heitzová H. (2000): Pokojové rostliny. Vašut, Praha, 240 s., ISBN 80-7236-035-3
3Hertle B. (2000): Zahradní květiny. Vašut, Praha, 240 s., ISBN 80-7236-034-5
4Vít J. et al. (2001): Květinářství. Květ, Praha, 439 s., ISBN 80-85362-41-4