ERE30E

Provoz a hospodaření podniků PAE

KRGarant předmětu: Ing. Pavla Římovská

Detail předmětu

Typ předmětu:
Zařazení do semestru: 5.
Hodin přednášek/semestr: 28
Hodin cvičení/semestr: 28
Exkurze:0
Zkouška: písemná, ústní obhajoba projektu
Předpoklady:Obecná fytotechnika, Speciální fytotechnika, Chov zvířat I., Chov zvířat II., Obecná ekonomie, Kybernetika a teorie řízení, Informatika - tabulkové procesory (EXCEL).
Popis, cíl a formy výuky:Osvojení si základních znalostí a metod nutných k hospodárnému využívání výrobních faktorů,
zabezpečení efektivního provozu podniku a jeho důchodovosti.
Forma výuky: Přednášky, tématické bloky cvičení v PC laboratoři a metodické vedení studentů při zjišťování dat a postupném zpracování semestrálního projektu - podnikatelského záměru s aplikací uživatelských programových systémů pro PC.
Podmínkou zkoušky je obhajoba semestrálního projektu.

Kmenová literatura

1Wöhe G: Úvod do podnikového hospodářství,G.H.Beck, Praha, 1995
2Leiber F.: Nauka o hospodaření zemědělského podniku, ČIAE Praha, 1991
3Valach J.: Finanční řízení podniku, EKOPRESS,Praha, 1997
4Fotr J.: Jak sestavit optimální podnikatelský projekt, EUROVIA, 1990
5Fotr J.: Příprava a hodnocení podnikatelských projektů, VŠE, Praha,1993
6Freiberg F.: Cash-flow: řízení likvidity podniku, MANAGEMENT PRESS, Praha, 1992
7Mařík M.: Oceňování podniků, EKOPRESS, Praha, 1996
8Synek M.: Manažerská ekonomika, GRADA, Praha, 1996
9Zadražil P.: Provoz a hospodaření podniku se základy podnikání. PEF ČZU, Praha, 2005

Doporučená Literatura

1Wöhe G: Úvod do podnikového hospodářství,G.H.Beck, Praha, 1995
2Leiber F.: Nauka o hospodaření zemědělského podniku, ČIAE Praha, 1991
3Valach J.: Finanční řízení podniku, EKOPRESS,Praha, 1997
4Fotr J.: Jak sestavit optimální podnikatelský projekt, EUROVIA, 1990
5Fotr J.: Příprava a hodnocení podnikatelských projektů, VŠE, Praha,1993
6Freiberg F.: Cash-flow: řízení likvidity podniku, MANAGEMENT PRESS, Praha, 1992
7Mařík M.: Oceňování podniků, EKOPRESS, Praha, 1996
8Synek M.: Manažerská ekonomika, GRADA, Praha, 1996