AZA88E

Ovocnictví obecné

KZGarant předmětu: doc. Ing. Josef Sus, CSc.

Detail předmětu

Typ předmětu:
Zařazení do semestru: 5.
Hodin přednášek/semestr: 12
Hodin cvičení/semestr: 8
Exkurze:0
Zkouška: ústní
Předpoklady:
Popis, cíl a formy výuky:Získat teoretické znalosti z biologie, fyziologie a morfologie ovocných dřevin. Připravit studenty z praktického hlediska tak, aby byli schopni vést ovocnářskou výrobu v praxi. Rozšířením cvičení v terénu musí studenti zvládnout základní pracovní úkony potřebné při pěstování ovocných dřevin. Přednášky i cvičení budou částečně zaměřeny i na možnosti podnikání v ovocnářské výrobě a na alternativní a ekologické hospodářství.

Kmenová literatura

1Bischof H. , Sus J. (2003): Řez ovocných stromů a keřů. Ottovo nakladatelství, divize Cesty, Praha, 184 s. ISBN 80-7181-821-6.
2Bartels A. (1995): Der Baumschulbetrieb. Stuttgart, Eugen Ulmer, 739 s. ISBN 3-8001-5139-1.
3Blažek J. et al. (1998): Ovocnictví. ČZS, Nakladatelství Květ, Praha, 384 s. ISBN 80-85362-43-0.
4Hartmann, Hudston T. et al. (2002): Harmann and Kester´s plant propagation: principles and practieces. New Jeresey: Prencice Hall, 880 s. ISBN 0136792359.
5Hričovský I., Řezníček V., Sus J. (2003): Jabloně a hrušně. Vydavatelstvo Príroda, s.r.o., Bratislava, 104 s. ISBN 80-07-11223-5.
6Krüssmann G.et al. (1978): Die Baumschule. Verlag Paul Parey. Berlin a Hamburg, 656 s. ISBN 3-489-57622-5.
7Procházka S. et al. (1998): Fyziologie rostlin. Nakladatelství Academia, Akademie věd České republiky, 484 s. ISBN80-200-0586-2.
8Sus J.et al. (1992): Ovoce slovem i obrazem. Vydavatelství GORA Bratislava ve spolupráci s VŠZ Praha, 80 s. ISBN 80-901173-0-9.
9Sus J. (1999): Řez ovocných dřevin. ČZS, Nakladatelství Květ, Praha, 32 s. ISSN 0139-7761.
10Sus, J. et al. (2000): Obrazový atlas jádrovin. ČZS, Nakladatelství Květ, Praha, 104 s. ISBN 80-85362-38-4.
11Sus J. (2001): 365 dnů s ovocem. Nové rady pro pěstitele. Vydavatelství Víkend, Praha, 112 s. ISBN 80-7222-147-7.
12Sus J., Blažek J. (2002): Obrazový atlas peckovin 1. ČZS, Nakladatelství Květ, Praha, 84 s. ISBN 80-85362-44-9.
13Sus J. et al. (2003): Obrazový atlas peckovin 2. ČZS, Nakladatelství Květ, Praha, 98 s. ISBN 80-85362-47-3.
14Winter F. et al. (1992): Lucas´Anleitung zum Obstbau. Universität Hohenheim, Eugen Ulmer Verlag, 416 s. ISBN 3-8001-5534-6.

Doporučená Literatura

1Bischof H., Sus J. (2003): Řez ovocných stromů a keřů. Ottovo nakladatelství, divize Cesty, Praha 184 s. ISBN 80-7181-821-6.
2Blažek, J. et al. (1998): Ovocnictví. ČZS, Nakladatelství Květ, Praha, 384 s. ISBN 80-85362-43-0.
3Hričovský I., Řezníček V., Sus J.(2003): Jabloně a hrušně. Vydavatelstvo Príroda, s.r.o., Bratislava, 104 s. ISBN 80-07-11223-5.
4Sus, J. et al.(1992): Ovoce slovem i obrazem. Vydavatelství GORA Bratislava ve spolupráci s VŠZ Praha, 80 s. ISBN 80-901173-0-9.
5Sus J.(1999): Řez ovocných dřevin. ČZS, Nakladatelství Květ, Praha 1999. 32 s. ISSN 0139-7761.
6Sus J. et al.(2000): Obrazový atlas jádrovin. ČZS, Nakladatelství Květ, Praha, 104 s.80-85362-38-4.
7Sus J.(2002): - Blažek, J.: Obrazový atlas peckovin 1. ČZS, Nakladatelství Květ, Praha, 84 s. ISBN 80-85362-44-9.