ETA04Z

Informatika

KITGarant předmětu:

Detail předmětu

Typ předmětu:
Zařazení do semestru: 1.
Hodin přednášek/semestr: 28
Hodin cvičení/semestr: 28
Exkurze:0
Zkouška: písemná a ústní
Předpoklady:znalosti ze střední školy
Popis, cíl a formy výuky:Předmět Informatika poskytuje a sjednocuje znalosti posluchačů na úroveň, která je nezbytná pro využívání informačních technologií, zejména s ohledem na používané technické a programové vybavení ČZU, vybavení jiných vysokých škol u nás i v zahraničí a praxi. Důraz je kladen na pochopení principů vyučované problematiky tak, aby studenti byli schopni využívat informační technologie v následných odborných předmětech, případně aby další navazující odborné předměty mohly rozvíjet počítačově specializované znalosti.
Náplň kurzu splňuje, a v některých oblastech i překračuje požadavky pro mezinárodní testování počítačové gramotnosti – ECDL (European Computer Driving Licence).

Kmenová literatura

1Žid, N. a kol.: Orientace ve světě informatiky. Praha, Management Press, 1998. 391 s. - ISBN 80-85943-58-1
2Minasi, M.: PC - velký průvodce hardwarem. Praha, Grada, 1996. 978 s. - ISBN 80-7169-178-X
3Voříšek, J.: Strategické řízení informačního systému a systémová integrace. Praha, Management Press, 1999. 323 s. - ISBN 80-85943-40-9
4Sobota, B., Milián, J.: Grafické formáty. České Budějovice, Kopp, 1996. 157 s. - ISBN 80-85828-58-8
5Milková, E.: Algoritmy - typové konstrukce a příklady. Hradec Králové, Gaudeamus, 2001. 109 s. - ISBN 80-7041-998-9
6Groff, J.R., Weinberg, P.N.: Understanding UNIX. Indiana, Que, 1988. 234 s. - ISBN 0-88022-343-X
7Břehovský, P.: Praktický úvod do TCP/IP. České Budějovice, Kopp, 1994. 107 s. - ISBN 80-85828-18-9
8Horák, J.: Bezpečnost malých počítačových sítí. Praha, Grada, 2003. 200 s. - ISBN 80-247-0663-6
9Weizenbaum, J.:Mýtus počítače. Praha, Moravia Press, 2002.182 s. – ISBN 80-86181-55-3

Doporučená Literatura

1Vaněk, J. a kol.: Informační technologie I - vybrané kapitoly. Praha, CREDIT, 2004. 160 s. - ISBN 80-213-1122-3
2Vaněk, J. a kol.: Databázové a síťové technologie. Praha, CREDIT, 2000. 146 s. - ISBN 80-213-0576-2
3Žid, N. a kol.: Orientace ve světě informatiky. Praha, Management Press, 1998. 391 s. - ISBN 80-85943-58-1
4Časopisy: aktuální články - Computer World, Softwarové noviny, CHIP