EHE17E

Základy regionálního rozvoje

KHVGarant předmětu: prof. PhDr. Michal Lošťák, Ph.D.

Detail předmětu

Typ předmětu:
Zařazení do semestru: 3.
Hodin přednášek/semestr: 28
Hodin cvičení/semestr: 28
Exkurze:0
Zkouška: písemná, ústní obhajoba projektu
Předpoklady:všeobecné znalosti a politologie
Popis, cíl a formy výuky:Cíl předmětu je především praktické povahy, a to naučit studenty umění připravovat a implementovat různé rozvojové programy a projekty tak, aby byly ekonomicky přínosné, příznivé k životnímu prostředí a sociálně akceptovatelné. V pozadí předmětu je tak snaha dosáhnout mezi studenty pochopení principů trvalé udržitelnosti. Studenům je proto nejprve nabídnut teoretické vhled do problematiky regionálního rozvoje a následně je přiblížený celý jeho mechanismus, včetně jeho institucionálního zabezpečení v ČR a v EU. Teoreticko-informativní přednášky jsou doplněny praktickými semináři, kde studenti získávají základní dovednosti pokud se týče definování problémů a jejich přiřazení širším východiskům (různým programům, opatřením), konkrétní přípravy projektů a zásad jejich implementace. K tomu jsou používány různé participativní přístupy. Zkoušku studenti skládají písemnou formou v podobě testu, který sleduje teoretické znalosti studentů a dovednosti je aplikovat při konkrétních praktických otázkách. Do zkoušky jsou též započítávány výsledky z obhajoby rozvojového projektu, kterým mají studenti prezentovat své praktické dovednosti (včetně umění v nich využít svých znalostí teoretických).

Kmenová literatura

1Blažek, J. Uhlíř, D. 2002. Teorie regionálního rozvoje (nástin, kritika, klasifikace). Praha: Karolinum
2Blažek, B. 1998. Venkov, město média. Praha: Sociologické nakladatelství
3Frič, P. a kol. 2004. Česká soda v Evropské unii (Scénáře strategického chování ČR v EU). Praha: CESES FSV UK a G plus G s.r.o.
4Průvodce krajinou priorit pro Českou republiku. 2002. Praha: Centrum pro sociální a ekonomické strategie, UK FSV
5Vize rozvoje ČR do roku 2015. 2000. Praha: Centrum pro sociální a ekonomické strategie, FSV UK

Doporučená Literatura

1Hudečková, H., Lošťák, M. Ševčíková, A. 2006. Regionalistika, regionální rozvoj a rozvoj venkova. Praha: PEF ČZU.
2Strategie regionálního rozvoje ČR 2007-2013.
3Národní rozvojový plán 2007-2013
4Národní strategický referenční rámec 2007-2013
5Vilamová, Š. 2004. Jak získat finanční zdroje z Evropské unie. Grada Publishing.
6www stránky http://strukturalni-fondy.cz a dokumenty na nich umístěné