EHE23E

Sociologie ve veřejné správě VSRR

KHVGarant předmětu: doc. Mgr. Helena Hudečková, CSc.

Detail předmětu

Typ předmětu:
Zařazení do semestru: 4.
Hodin přednášek/semestr: 28
Hodin cvičení/semestr: 28
Exkurze:0
Zkouška: písemná
Předpoklady:všeobecný přehled (historie, ekonomie)
Popis, cíl a formy výuky:V základech sociologie studenti získají informace o sociologii, jako samostatné vědní disciplině. Seznamují se základními sociologickými pojmy, učí se sociologické imaginaci, hledání souvislostí a zákonitostí. V aplikované části se zaměřují na vybrané problémy veřejné správy.
Cílem předmětu je poskytnout studentům základní informace o sociologii, o způsobu sociologického myšlení a jeho významu pro praktický každodenní i odborný život. Formy výuky spočívají v přednáškách a cvičeních řešících konkrétní praktické problémy vztažené k probírané látce.

Kmenová literatura

1Bauman, Z. 1996. Myslet sociologicky. Praha
2Bauman, Z. 1995. Úvahy o postmoderní době. Praha
3Bauman, Z. 1999. Globalizace. (Důsledky pro člověka). Praha
4Berger, P. L. 1991. Pozvání do sociologie. Praha
5Giddens, A. 1999. Sociologie. Praha
6Keller, J. 1992. Úvod do sociologie. Praha
7Keller, J. 1996. Sociologie byrokracie a organizace. Praha
8Jandourek, J. 2004 Úvod do sociologie. Praha
9Ouchi, W. G. 1982 Teorie Z. New York.
10Tomš, I. 2002. Sociální správa. Praha
11Velký sociologický slovník I., II. 1996. Praha
12Vláčil, J. 2002. Veřejná správa, sociálně psychologické problémy. Praha

Doporučená Literatura

1Bauman, Z. 1996. Myslet sociologicky. Praha
2Berger, P.L. 1991. Pozvání do sociologie. Praha
3Giddens, A. 1999. Sociologie. Praha
4Hudečková, H., Zagata, L. 2007. Sociologie a její aplikace ve veřejné správě. Praha
5Keller, J. 1996 Sociologie byrokracie a organizace. Praha
6Keller, J. 1992. Úvod do sociologie. Praha
7Pomahač, R., Vidláková, O. 2002 Veřejná správa. Praha