ESE07E

Předdiplomní statistický seminář

KSGarant předmětu: doc. Ing. Marie Prášilová, CSc.

Detail předmětu

Typ předmětu:
Zařazení do semestru: 9.
Hodin přednášek/semestr: 28
Hodin cvičení/semestr: 14
Exkurze:0
Zkouška: písemná, ústní obhajoba projektu
Předpoklady:Absolvování předmětu Statistika
Popis, cíl a formy výuky:Umožnit posluchačům rozšířit znalosti ze základního kurzu statistiky. Jedná se o výklad metod využitelných při zpracování rozsáhlých datových souborů v rámci výzkumu, v diplomových a v disertačních pracech.

Kmenová literatura

1Hindls, R., Hronová, S., Seger, J.: Statistika pro ekonomy. Professional Publishing, Praha, 2002
2Anděl, J.: Statistické metody, Praha, MATFYZ PRESS, 1993
3Wonnacot, T., Wonnacot, R.: Statistika pro obchod a hospodářství, Praha, Victoria Publishing, 1993
4Manuály pro programy STATISTICA a SPSS
5Bowerman, B., O\`Connell, R.,T.: Applied Statistics. Irwin, Chicago, 1997
6Hebák, P., Hustopecký, J. : Vícerozměrné statistické metody s aplikacemi. SNTL, Praha, 1987.

Doporučená Literatura

1Svatošová, L., Kába, B., Prášilová, M.: Zdroje a zpracování sociálních a ekonomických dat. ČZU, Praha, 2005.
2Louda, Z.: Řešené příklady v systému Statistica. ČZU, Praha, 2004.
3Hebák, P. a kol. : Vícerozměrné statistické metody 1. Informatorium, Praha, 2005. ISBN 80-7333-025-3.
4Hebák, P. a kol. : Vícerozměrné statistické metody 2. Informatorium, Praha, 2005. ISBN 80-7333-036-9.
5Hebák, P. a kol. : Vícerozměrné statistické metody 3. Informatorium, Praha, 2005. ISBN 80-7333-039-3.
6Řezanková, H., Húsek, D., Snášel, V. : Shluková analýza dat. Professional Publishing, Praha, 2007. ISBN 978-80-86946-26-9.