EJEM1E

Správní právo hmotné a procesní VSRRM

KPrGarant předmětu: JUDr. Viktor Jansa, CSc.

Detail předmětu

Typ předmětu:
Zařazení do semestru: 9.
Hodin přednášek/semestr: 0
Hodin cvičení/semestr: 0
Exkurze:0
Zkouška: písemná a ústní
Předpoklady:Základy právních nauk
Popis, cíl a formy výuky:Cílem je seznámit studenty s řízením před správními a soudními orgány, orientovat se ve veřejném právu hmotném, vyhotovit potřebná podání v této oblasti a řešit jednoduché právní situace ve správním právu.

Kmenová literatura

1D. Hendrych a kol.: Správní právo, Praha 2003
2Občanský zákoník
3Občanský soudní řád
4P. Průcha, R. Pomahač: Lexikon správního práva, Sagit, Praha 2002

Doporučená Literatura

1D. Hendrych a kol.: Správní právo, C.H. Beck, Praha 2003
2Občanský zákoník
3Občanský soudní řád
4Další literatura dle doporučení vyučujícího