ETE14Z

Počítačové sítě

KITGarant předmětu: Ing. Jiří Vaněk, Ph.D.

Detail předmětu

Typ předmětu:
Zařazení do semestru: 7.
Hodin přednášek/semestr: 28
Hodin cvičení/semestr: 14
Exkurze:0
Zkouška: zápočet
Předpoklady:Výpočetní systémy, Operační systémy
Popis, cíl a formy výuky:Cílem předmětu je poskytnout posluchačům znalosti z oblasti výstavby počítačových sítí, jejich propojování, řízení a správy s orientací na nejpoužívanější technologie a síťové operační systémy. Během semestru studenti zpracují a prezentují seminární práci na zadané téma a vypracují a obhájí případovou studii síťového operačního systému.
Cvičení probíhají v laboratoři výpočetní techniky

Kmenová literatura

1Feibel, W.:Encyklopedie počítačových sítí. Praha, Computer Press 1996. 1230 s .- ISBN: 80-85896-67-2
2Microsoft Press: Windows NT 4.0 Training Kit - Administrace sítě. Praha, Computer Press 1998. 452 s. - ISBN: 80-7226-076-61
3Přichystal, O.: Novell NetWare 6 - podrobný průvodce. Praha, Computer Press, 2002. 522 s. ISBN 80-7226-625-X
4kolektiv: Linux - dokumentační projekt. Praha, Computer Press, 1998. 1175 s. ISBN80-7226-114-2
5Hunt, C.: Konfigurace a správa sítí TCP/IP. Praha, Computer Press 1997. 456 s. - ISBN: 80-7226-024-3
6Pužmanová, R.: Moderní komunikační sítě. Computer Press 1998. 446 s. - ISBN: 80-7226-098-7
7Greer, T.: Intranety. Computer Press 1999. 309 s.- ISBN: 80-7226-135-5
8Naik, D.: Internet - standardy a protokoly.Computer Press 1999. 302 s.- ISBN: 80-7226-146-0
9Klander, L.: Hacker Proof, Unis Publishing. 1998. 648 s.- ISBN: 80-86097-15-3
10Dostálek, L., Kabelová, A.: Velký průvodce protokoly TCP/IP a systémem DNS. Praha, Computer Press, 2002. 542 s. ISBN 80-7226-675-6
11Dostálek, L., Kabelová, A.: Velký průvodce protokoly TCP/IP - bezpečnost. Praha, Computer Press, 2003. 571 s. ISBN 80-7226-849-X
12Jirovský, V.: Vademecum správce sítě. Praha, Grada, 2001.428 s. ISBN 80-7169-745-1
13Microsoft Windows 2000 Server MCSE Training KIT. Praha, Computer Press, 2000, 687 s. ISBN 80-7226-330-7
14Chapman, D., B., Zwicky, E. D.: Firewally - principy budování a udržování. Praha, Computer Press, 1998. 508 s. ISBN 80-7226-051-0
15firemní materiály (Microsoft, SuSE Linux, Novell, IBM), aktuální články a internetové zdroje

Doporučená Literatura

1Dostálek, L., Kabelová, A.: Velký průvodce protokoly TCP/IP a systémem DNS. Praha, Computer Press, 2002. 542 s. ISBN 80-7226-675-6
2Dostálek, L., Kabelová, A.: Velký průvodce protokoly TCP/IP - bezpečnost. Praha, Computer Press, 2003. 571 s. ISBN 80-7226-849-X
3Přichystal, O.: Novell NetWare 6 - podrobný průvodce. Praha, Computer Press, 2002. 522 s. ISBN 80-7226-625-X
4kolektiv: Linux - dokumentační projekt. Praha, Computer Press, 1998. 1175 s. ISBN80-7226-114-2
5Microsoft Windows 2000 Server MCSE Training KIT. Praha, Computer Press, 2000, 687 s. ISBN 80-7226-330-7
6Jirovský, V.: Vademecum správce sítě. Praha, Grada, 2001.428 s. ISBN 80-7169-745-1
7firemní materiály (Microsoft, SuSE Linux, Novell, IBM), aktuální články a internetové zdroje