EJA76E

Základy správního a pozemkového práva

KPrGarant předmětu: JUDr. Viktor Jansa, CSc.

Detail předmětu

Typ předmětu:
Zařazení do semestru:
Hodin přednášek/semestr: 8
Hodin cvičení/semestr: 8
Exkurze:0
Zkouška: písemná a ústní
Předpoklady:Základy právních nauk
Popis, cíl a formy výuky:Cílem předmětu je seznámit studenty s nejdůležitějšími veřejnoprávními úpravami pro jejich praxi. Ve veřejném právu jde o nejrozsáhlejší oblast správního práva (právo ochrany životního prostředí, stavební, pozemkové úpravy, katastr nemovitostí). Rovněž se správním řízením a oblastí věcných práv k pozemkům.
Navazuje na znalosti získané v předmětu "Základy právních nauk" a podrobně seznamuje s oblastí, kde stát uplatňuje svou svrchovanou moc a reguluje hranice práv a stanoví povinnosti při činnosti fyzických a právnických osob.

Kmenová literatura


Doporučená Literatura

1J. Homolková a kol.: Základy právních nauk, PEF ČZU
2P. Pekárek, J. Průchová: Pozemkové právo, Praha 1999
3J. Suchánek.: Nové zemědělské a lesní právo, Praha 1997
4D. Hendrych.: Správní právo, obecná část, Praha 2003