EHE18E

Sociologie venkova a zemědělství s anglickou terminologií (Rural Sociology with English Terms)

KHVGarant předmětu: prof. PhDr. Michal Lošák, Ph.D.

Detail předmětu

Typ předmětu:
Zařazení do semestru: 5.
Hodin přednášek/semestr: 28
Hodin cvičení/semestr: 28
Exkurze:0
Zkouška: písemná a ústní
Předpoklady:economics, political science
Popis, cíl a formy výuky:The first semester of the rural sociology course unit aims to furnish students with basic understanding what the sociology is about. The course unit in the autumn semester elucidates basic sociological concepts and schools. The methods of sociological work are addressed as well. The students are required to practice their English skills through various discussions over provided articles in English and over the photographs from rural life. This approach combines education in sociology with mastering students’ English skills in the context of social life. The core of the course is located in the second semester and consists in addressing rural and agricultural issues. Rural sociology deals with the influence and impacts of urbanization and collectivization on the Czech rural communities. Also the issue of the rural development is taught with the help of EU experience. The sociology of agriculture addresses mostly the issues of globalization of agriculture with focusing on its impacts on rural communities. A combination of the lessons with discussions over related issues is used. The work of the students with provided literature in English is essential for the final examination. The classes are taught in English with a brief explanation of the basic content related to previous class in Czech. The examination is done in Czech language but the course-works (essays) have to be written in English.

Kmenová literatura

1Bailey, K.D. 1987: Methods of Social Research (third edition). New York: The Free Press, A Division of Macmillan Publishing Co., Inc.
2Coser, L.A. 1977. Masters of Sociological Thought (second edition). Harcourt Brace Jovanovich College Publishers.
3From Columbus to ConAgra /The Globalization of Agriculture and Food/ (edited by Alessandro Bonanno, Lawrence Busch, William Friedland, Lourdes Gouveia, and Enzo Mingione). Unive
4Nelson, L. 1969. Rural Sociology. Minneapolis: University of Minnesota Press.
5Pahl, R. 1968. The Rural Urban Continuum. Pp. 263-297 in Readings in Urban Sociology (edited by R.E. Pahl). Oxford: Pergamon Press Ltd.
6The Rural Sociology of the Advanced Societies /Critical perspectives/ (edited by Frederick H. Buttel and Howard Newby). Montclair: Allanheld, Osumn Co Publishers, Inc.

Doporučená Literatura

1Giddens, A. 1989. Sociology. Cambridge: Polity Press.
2Hudečková, H., Lošák, M. 2002. Sociologie a její aplikace v regionálním/rurálním rozvoji. Praha: PEF ČZU.
3Hudečková, H., Lošák, M. 2000. Sociologie II. Praha: PEF ČZU
4Hudečková, H. Lošák, M. 2000. Sociologie I (Úvod do sociologie a sociologie venkova a zemědělství). Praha: PEFR ČZU.
5Majerová, V. a kol. 2000. Sociologie venkova a zemědělství. Praha: PEF ČZU.