EPE21E

Psychologie a etika v podnikání

KPsGarant předmětu: Mgr. Ing. Pavel Michálek, Ph.D.

Detail předmětu

Typ předmětu:
Zařazení do semestru: 3.
Hodin přednášek/semestr: 28
Hodin cvičení/semestr: 14
Exkurze:0
Zkouška: zápočet a kombinovaná zkouška
Předpoklady:psychologie osobnosti, sociální psychologie
Popis, cíl a formy výuky:Kurs navazuje na poznatky, které studenti získali v rámci úvodního předmětu psychologie. Kurs rozvíjí teoretické a obecně kulturní poznatkové zázemí studentů v humanitní oblasti ve směru užití těchto poznatků v praktických obchodních činnostech, proto je předmět orientován jak na osvojení nových znalostí a na rozvoj rozumových schopností studentů, tak i na osvojení některých poznatků praktické povahy. Tak např. praktické uplatnění principů obchodní etiky, má-li přinášet obecný prospěch i úspěch v obchodním podnikání, musí být založeno stejnou měrou v hlubokém pochopení úlohy morálky ve společnosti i na citu pro konkrétní i širší společenskou situaci, v jejímž rámci má být aplikována. Cílem předmětu je seznámit studenty s konkrétními aplikacemi psychologie (resp. psychologie práce a organizace), a to spíše do hloubky, umožňující pochopit podstatu přínosu této discipliny v hospodářské oblasti. V rámci výuky je kladen důraz zejména na dvě oblasti, na metody výběru pracovníků (potažmo jejich uplatnění při hodnocení) a na problematiku etického chování v organizačním a obchodním kontextu. Metodicky je výuka založena na kombinaci přednášky a práce studentů v seminářích.

Kmenová literatura

1Gretz,K.F., Drozdeck,S.R..,1990: Psychologie prodeje, Victoria Publishing, Praha,
2Heidbrik, H., 1997: Psychologie morálního vývoje, Portál, Praha,
3Hofstede, G., 1991: Cultures and organizations, McGraw Hill,
4Kolman, L., 1998: Rozvoj lidských možností. Kapitoly z psychologie pro manažery, Praha, ČZU
5Kolman, L., 2000: Kapitoly z psychologie pro ekonomy, I. část, Praha, ČZU
6Munter, M., 1987: Business Communications, Strategy and Skills, Prentice Hall, Englewood Cliffs,
7Reineke,W., 1991: Jak vést úspěšné jednání. Svoboda, Praha,

Doporučená Literatura

1Gretz,K.F., Drozdeck,S.R..,1990: Psychologie prodeje, Victoria Publishing, Praha,
2Heidbrik, H., 1997: Psychologie morálního vývoje, Portál, Praha,
3Hofstede, G., 1991: Cultures and organizations, McGraw Hill,
4Kolman, L., 1998: Rozvoj lidských možností. Kapitoly z psychologie pro manažery, Praha, ČZU
5Kolman, L., 2000: Kapitoly z psychologie pro ekonomy, I. část, Praha, ČZU
6Munter, M., 1987: Business Communications, Strategy and Skills, Prentice Hall, Englewood Cliffs,
7Reineke,W., 1991: Jak vést úspěšné jednání. Svoboda, Praha,