EJE11E

Velké evropské a ostatní světové právní systémy

KPrGarant předmětu: JUDr. Viktor Jansa, CSc.

Detail předmětu

Typ předmětu:
Zařazení do semestru: 8.
Hodin přednášek/semestr: 28
Hodin cvičení/semestr: 14
Exkurze:0
Zkouška: písemná a ústní
Předpoklady:Základy právních nauk
Popis, cíl a formy výuky:Pochopení problematiky tzv. velkých právních systémů umožní posluchačům nahlédnout do způsobu právní regulace a politické i ekonomické myšlení a jednání obyvatel a států v současném globálním světě a porozumět příčinám současných světových jevů, týkajících se dnes více než v minulosti i našeho státu a života v ČR (svět civilní, terorismus, lidská práva, světový obchod apod.)

Kmenová literatura

1Knapp: Velké právní systémy
2Tichý a kol.: Dokumenty ke studiu evropského práva
3Kolektiv PFUK: Dějiny evropského kontinentálního práva

Doporučená Literatura

1Homolková a kol.: Základy právních nauk
2Knapp: Velké právní systémy
3Další literatura dle doporučení vyučujícího