EHE14Z

Sociální ekologie - PEF

KHVGarant předmětu:

Detail předmětu

Typ předmětu:
Zařazení do semestru: 5.
Hodin přednášek/semestr: 28
Hodin cvičení/semestr: 28
Exkurze:0
Zkouška: zápočet
Předpoklady:filosofie, sociologie, politologie
Popis, cíl a formy výuky:Sociální ekologie je určena posluchačům, kteří mají zájem o filosofické a sociální aspekty vztahu člověka k přírodě. Absolvováním tohoto předmětu získají zájemci všestrannější přehled o dané problematice, týkající se jak humanitních, tak přírodovědných, ekonomických či technických oborů. Tato interdisciplinarita se může pozitivně projevit v samotné praxi zemědělského inženýra. Ve výuce je kladen důraz na samostatnost a kreativitu studentů.

Kmenová literatura

1Cetl, J. – Hubík, S. – Šmajs, J.: Příroda a kultura. Svoboda, Praha 1990.
2Filosofický časopis 31, 1991.
3Gore, A.: Země na misce vah. Argo, Praha 1994.
4Keller, J.: Až na dno blahobytu. Hnutí DUHA, Brno 1995.
5Kohák, E.: Psové. Panglos, Praha 1994.
6Librová, H.: Láska ke krajině. Blok, Brno 1988.
7Lorenz, K.: Odumírání lidskosti. Mladá fronta, Praha 1997.
8Moldan, B.: Příroda a civilizace. Životní prostředí a rozvoj lidské civilizace. SPN Praha 1997.
9Odum, E. P.: Základy ekologie. Academia, Praha 1977.
10Špirko, D.: Základy environmentálnej filozofie. STU, Bratislava 1999.
11Wilson, E. O.: Rozmanitost života. Nakladatelství Lidové noviny, Praha 1995.

Doporučená Literatura

1Bělohoubek, M.: Sociální ekologie I, ČZU, 2002.
2Bělohoubek, M.: Sociální ekologie II, ČZU, 2003.
3Kohák, E.: Zelená svatozář, SLON, Praha 1998.
4Librová, H.: Pestří a zelení. Brno 1994.
5Moldan, B.: (Ne)udržitelný rozvoj, ekologie, hrozba i naděje. Karolinum, Praha 2001.
6Lorenz, K.: 8 smrtelných hříchů, Panorama, Praha 1990.