EEE77E

Ekonomika podniků I.-DS

KEGarant předmětu:

Detail předmětu

Typ předmětu:
Zařazení do semestru: 6.
Hodin přednášek/semestr: 20
Hodin cvičení/semestr: 20
Exkurze:0
Zkouška: písemná a ústní
Předpoklady:Ekonomika agrárního sektoru
Popis, cíl a formy výuky:Cílem předmětu je vybavit absolventy nezbytnými znalostmi a dovednostmi k zabezpečení optimální ekonomické
strategie podniku v podmínkách tržní ekonomiky, formování budoucího podnikatele.Základními formami jsou přednášky,
praktická cvičení a semináře.

Kmenová literatura

1Rosochatecká a kol.: Ekonomika podniků, ČZU,1999
2Rosochatecká E.,Tomšík K: Cvičení z ekonomiky podniku ČZU 1999
3Synek M. a kol. Podniková ekonomika, C.H. Beck, 1999
4Valach J.: Investiční rozhodování a dlouhodobé financování, VŠZ Praha 1995
5Fotr J.: Příprava a zhodnocení podnikatelských projektů, Grada 1996
6Synek a kol.: Manažerská ekonomika, VŠZ Praha 1997
7Král B. a kol. Nákladové a manažerské účetnictví, Prospektum 1997
8Freiberg F.: Finační controlling,1998
9Rosochatecká,E.,Šilhavá,V.: Podnik a podnikání v APK, IVV Mze Praha, 1992
10Zákonné normy - zákoník práce, zákon o mzdě a platu, živnostenský zákon

Doporučená Literatura

1Rosochatecká a kol.: Ekonomika podniků, ČZU,2006
2Rosochatecká E.,Tomšík K: Cvičení z ekonomiky podniku ČZU 2006
3Synek M. a kol.Manažerská ekonomika, C.H. Beck, 2003
4Valach J.: Investiční rozhodování a dlouhodobé financování, VŠZ Praha 1995