EJE71E

Mezinárodní právo a právo EU - DS

KPrGarant předmětu: JUDr. Viktor Jansa, CSc.

Detail předmětu

Typ předmětu:
Zařazení do semestru: 10.
Hodin přednášek/semestr: 0
Hodin cvičení/semestr: 0
Exkurze:0
Zkouška: písemná a ústní
Předpoklady:Základy právních nauk
Popis, cíl a formy výuky:Seznamuje posluchače se základními a nejdůležitějšími instituty MPV a práva EU. Výuka je neustále konfrontována se současným děním na mezinárodní a evropské scéně a posluchači se učí aplikovat získané poznatky bezprostředně v návaznosti na právní řád ČR

Kmenová literatura

1Malenovský: Mezinárodní právo veřejné, reedice 2001
2Seidl - Hohenveldern, Mezinárodní právo veřejné, reedice 2001
3De Chazournes, Sands: International Law, the International Court of Justice and Nuclear Weapons, 1999

Doporučená Literatura

1Homolková a kol.: Základy právních nauk
2Týč: Základy práva ES pro ekonomy
3Had, Urban: První pilíř EU
4Potočný: Mezinárodní právo veřejné